Banner Uilhoorn & Fritse
 

Vluchten in ziekte bij ingediende ontslagvergunning

07-12-2012


Voor een servicemedewerker in dienst bij een woningstoffeerder wordt een ontslagvergunning aangevraagd. De financiële situatie bij de werkgever is aanleiding voor de aanvraag. De werknemer meldt zich ziek op de dag dat de ontslagaanvraag is ingediend bij het UWV. De werkgever verkrijgt een ontslagvergunning en de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd. De werknemer is op het moment van opzegging nog steeds ziek en vordert herstel van de arbeidsovereenkomst vanwege het bijzondere opzegverbod tijdens ziekte.


In eerste instantie wordt de vordering van de werknemer afgewezen en gaat hij in hoger beroep. Het Hof Arnhem is van oordeel dat de arbeidsovereenkomst in strijd met het opzegverbod is opgezegd. Meldt een werknemer zich ziek op de dag dat het UWV de aanvraag voor een ontslagvergunning heeft ontvangen dan mag een werknemer zich op het ontslagverbod beroepen, indien op het moment van opzegging de werknemer nog steeds ziek is. Het hof beslist echter dat de arbeidsovereenkomst niet wordt hersteld omdat inmiddels een periode van twee jaar is verstreken en vanwege de slechte financiële situatie bij de werkgever.

 

Het hof oordeelt wel dat het ontslag kennelijk onredelijk is gezien het opzegverbod, de hoge leeftijd van de werknemer, het 41,5 jarig dienstverband, zijn summiere opleiding, zijn eenzijdig arbeidsverleden en de terugval naar de bijstand na afloop van 38 maanden WW. De financiële toestand van de werkgever is zorgwekkend, maar het hof acht het wel mogelijk dat een schadevergoeding aan de werknemer wordt voldaan om de gevolgen van het ontslag te verzachten. Het hof schat de schade naar billijkheid, die wordt begroot op EUR 30.000,00.

 

Tip: Het is raadzaam om een werknemer waarvoor een ontslagvergunning op bedrijfseconomische gronden wordt aangevraagd, enige financiële tegemoetkoming aan te bieden.


Bron: Gerechtshof Arnhem, 25 september 2012, LJN: BY1134


Mark Uilhoorn, Uilhoorn & Fritse Advocaten

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief