Banner Uilhoorn & Fritse
 

Maximering loon topfunctionarissen (semi-) publieke overheid. Wet normering Topinkomens (WNT)

16-11-2012


Deze wet kent 3 regimes, aflopend in zwaarte. Elke (semi-)publieke sector is geplaatst in een regime.

 

De belangrijkste regels in de nieuwe wet worden:

- Bestuurders en hoogste leidinggevenden in publieke en semipublieke instellingen als het onderwijs, de publieke omroep, drinkwaterbedrijven, zorginstellingen en woningbouwcorporaties mogen niet meer verdienen dan 130% van het bruto salaris van een minister. Deze instellingen vallen onder regime 1.- Bestuurders en hoogste leidinggevenden in de zorgsector mogen niet meer verdienen dan de voor die sector geldende norm. De betrokken minister stelt deze norm vast.- Voor bestuurders en hoogste leidinggevenden van zorgverzekeraars gelden geen normen voor het salaris. Deze instellingen vallen onder regime 3.

 

Alle (semi-)publieke organisaties moeten hun gegevens openbaar maken over salarissen van topbestuurders die eindverantwoordelijk zijn.

 

Bij ontslag mag in de regimes 1 en 2 een ontslaguitkering van maximaal € 75.000 worden betaald. Dat is ook vastgelegd in het regeerakkoord.

 

Als organisaties zich niet houden aan de maximale salarissen, kan de overheid het teveel betaalde salaris terugvorderen.

 

Bron: Rijksoverheid.nl

 

Naschrift: De Tweede Kamer heeft op 25 juni 2013 een motie aangenomen dat de minister met een wetsvoorstel komt waarbij de norm wordt verlaagd van 130% naar 100% van een ministerssalaris.

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief