Banner Uilhoorn & Fritse
 

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

27-01-2012


Het aantal werkgevers dat via UWV vast personeel wil inruilen voor flexwerkers is beperkt. Het UWV heeft van september tot december 2011 dertien ontslagaanvragen voor in totaal 85 werknemers afgehandeld, waarbij dit aan de orde was. Hiervan zijn twaalf aanvragen geweigerd (78 werknemers) en één toegestaan (7 werknemers). Dat blijkt uit de ‘Monitor Uitvoeringsinstructie UWV' die minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 24 januari 2012 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

Op basis van de Monitor Uitvoeringsinstructie UWV stelt minister Kamp dat ontslag van vaste werknemers om deze in te ruilen voor flexwerkers in de praktijk maar beperkt voorkomt. Bijzonder hoogleraar Wiemer Salverda van de Universiteit van Amsterdam zegt ook het een en ander over de huidige ontwikkelingen in zijn oratie "Arbeidsmarkt, ongelijkheid en de crisis."

 

"Dat de werkgelegenheid niet enorm gedaald is, komt doordat er een verschuiving naar deeltijd heeft plaatsgevonden. Hierdoor vindt een gedeeltelijke compensatie plaats. Nederland staat bekend om zijn vele deeltijdwerk en is Europees kampioen als het gaat om baantjes van tien tot twaalf uur per week," aldus Salverda, "de concurrentie wordt nog versterkt door een regeling van de overheid die ervoor zorgt dat bij banen die minder dan het minimumloon opleveren, het brutoloon ook het nettoloon is."

 

"Bepaalde groepen, vooral jongeren en vrouwen, werken massaal in hele kleine baantjes op lagere niveaus. Hierdoor wordt 80 procent van het werk waarvoor een laag opleidingsniveau nodig is, uitgevoerd door mensen met een hogere opleiding en vallen de laagst opgeleiden buiten de boot." 

 

Een beter opgeleid Nederland in combinatie met de explosieve groei van de deeltijdwerkgelegenheid biedt volgens Salverda nieuwe kansen maar zorgt ook voor nieuwe ongelijkelijkheden. "De opleidingsstructuur van de werkgelegenheid is achtergebleven bij die van het arbeidsaanbod, met omvangrijke onderbenutting
en verdringing als gevolg." Uit de analyse van Salverda blijkt dat deeltijdwerkers zich massaal hebben genesteld op lage beroepsniveaus en in laagbetaalde banen wat op haar beurt  lage betaling bevordert. Vanuit het oogpunt van arbeidsmarktontwikkelingen is er dus wel sprake van een verdringing van full-time werknemers.

 

Volgens Salverda hoeft dat niet zo te blijven. "Beter gekwalificeerde deeltijdbanen zijn een stap in de goede richting. Een onmisbaar element van een concurrerende economie."

 

Bron: rijksoverheid.nl / RWI.nl

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief