Banner Uilhoorn & Fritse
 

Arbeidsongeschikte werknemer gaat niet mee over bij overgang van onderneming

23-12-2011


Bij een overgang van onderneming gaat de arbeidsongeschikte werknemer niet mee over. Terugkeer naar het overgedragen deel is uitgesloten, waardoor de vereiste band tussen de werknemer en het onderdeel van de onderneming is verbroken.

 

Werknemer is werkzaam in de catering. Op 3 december 2008 valt de werknemer uit als gevolg van rugklachten. De werknemer blijft wel voor een aantal uren werkzaamheden verrichten doch op 14 juli 2010 valt zij definitief uit. Bij beslissing van 25 november 2010 oordeelt het UWV dat de werkgever te laat het re-integratietraject tweede spoor heeft ingezet en legt een loonsanctie op. Werkgever heeft begin 2011 een tenderprocedure uitgeschreven voor het verrichten van cateringwerkzaamheden en heeft vervolgen het cateringscontract gegund aan Vitam. In de tenderprocedure heeft de werkgever een anonieme personeelslijst opgesteld inclusief de melding van  een langdurig zieke werknemer. Vitam heeft geweigerd de werknemer een arbeidsovereenkomst aan te bieden omdat de werknemer een niet bij de vestiging betrokken medewerker is. De werknemer vordert in kortgeding van de oude of nieuwe werkgever loon.

 

In de jurisprudentie is eerder uitgemaakt dat de toerekening van een werknemer aan een bepaald onderdeel niet langer gerechtvaardigd is, indien de band is verbroken doordat de werknemer is geschorst zonder dat enig uitzicht op terugkeer naar het project bestaat. De  rechter in kortgeding is van oordeel dat deze lijn kan worden doorgetrokken tot arbeidsongeschiktheid. Wanneer de arbeidsongeschiktheid van dien aard is dat de betrokken werknemer niet meer werkzaam zou zijn wegens arbeidsongeschiktheid op het betrokken project, dan is de band met dat project verbroken. De kantonrechter acht dit redelijk omdat anders de gevolgen van de arbeidsongeschiktheid niet voor rekening komen van de werkgever die verantwoordelijk kan worden gesteld voor de arbeidsongeschiktheid noch voor de wijze waarop de re-integratie is aangepakt en vormgegeven.  Ter zitting is vastgesteld dat was uitgesloten dat de werknemer zou terugkeren naar projectlocatie. De rechter heeft vervolgens geoordeeld dat de werknemer niet was overgegaan in dienst van Vitam. Werkgever is vervolgens veroordeeld tot het betalen van achterstallig loon.

 

Bron: JAR/283, Voorzieningenrechter kantonrechter Amsterdam, 12 oktober 2011

 

Trefwoorden: arbeidsongeschiktheid, overgang van onderneming

 

Dit artikel is geschreven door Conny Fritse, voor meer informatie stuurt u een e-mail aan: info@uilhoorn-fritse.nl

 

 

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief