Banner Uilhoorn & Fritse
 

Blauwe vinkjes op de werkvloer: de reikwijdte van privacy

19-01-2018


Een bericht sturen via WhatsApp op het werk is iets wat de meeste mensen dagelijks wereldwijd doen zowel werkgevers als werknemers. Meer en meer staat daardoor de vraag binnen de rechtspraak ter discussie: of het gebruik van de (mobiele) telefoon en/of  e-mail door de werknemer is toegestaan tijdens werktijd om zijn/haar sociale netwerk te onderhouden.

 

Een werknemer van Roemeense nationaliteit die al 3 jaar in dienst was als Sales Engineer en een Yahoo Messenger account gebruikte voor het beantwoorden van vragen van cliënten, werd door zijn werkgever geïnformeerd dat er controle had plaatsgevonden op de werkplek en dat het internet verbruik van de werknemer opvallend hoog was in vergelijking met dat van zijn collega's. Uit het onderzoek bleek dat de werknemer zijn Yahoo account voor persoonlijke doeleinden gebruikte. De e-mail wisselingen met zijn broer en met zijn verloofde betroffen gevoelige en intieme gesprekken over onder andere zijn seksleven. De werkgever heeft de werknemer ontslagen wegens ongeoorloofd gebruik van het internet.

De werknemer was het niet met het ontslag eens en besloot in beroep te gaan.

 

De nationale rechter in Roemenië stelde de werknemer in ongelijk. De rechter oordeelde dat de werkgever conform de Roemeense wetgeving had gehandeld, aangezien de werknemer op de hoogte was van het verbod om het internet voor privé doeleinden te gebruiken.

De werknemer heeft deze zaak vervolgens voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens "EHRM". Deze zaak is op 12 januari 2016 door de kleine kamer van het EHRM behandeld. De klacht van de werknemer werd verworpen, omdat de kleine kamer oordeelde dat artikel 8 van het ERVM, het waarborgen van de privacy van EU-burgers niet was geschonden. De werknemer was het hier niet mee eens en heeft om een doorverwijzing  verzocht naar de grote kamer van het EHRM.

 

Op 12 september 2017 oordeelde de grote kamer van het EHRM, dat art 8 van het ERVM wel was geschonden. Een werkgever heeft namelijk niet het recht om het privéleven op de werkplek helemaal tot nul te brengen, wel mag de privacy worden ingeperkt. Een ander belangrijk detail in deze zaak is dat de Roemeense rechter veel steken heeft laten vallen. Zo heeft hij niet onderzocht of de werknemer op de hoogte was van de controle en of de werkgever voldoende redenen had  om het Yahoo account te controleren. Ook werd de nationale rechter verweten dat hij niet heeft gekeken naar de omvang van de inbreuk op privacy. Eén van de zeventien rechters concludeerde, dat de werkgever een te zware sanctie had opgelegd, namelijk ontslag voor het overschrijden van de bedrijfsregels.

 

In Nederland zijn er volgens jurisprudentie twee vergelijkbare zaken. Een van deze zaken speelde zich af in 2014 . In deze zaak gebruikte een bedrijfsmakelaar zijn mailadres die hij  voor zijn werk gebruikte om bepaalde documenten naar vrienden en naar zijn privé-mailadres door te sturen. Dit werd door de werkgever geconstateerd toen via de site We transfer bestanden werden verzonden naar het privé e-mailadres van deze werknemer. Na verder onderzoek werd de werknemer op non- actief gesteld en heeft de werkgever de bestanden uit de privé computer van de werknemer laten verwijderen. De kantonrechter oordeelde dat de privacy van de werknemer ingevolge artikel 8 van het ERVM was geschonden, omdat de werkgever de werknemer niet had geïnformeerd dat hij zijn zakelijk en privé berichten had achterhaald om deze vervolgens door een onderzoeksbureau te laten onderzoeken.

 

In een andere zaak uit 2015 gebruikte een Export Director die werkte in een groothandel voor horloges zijn mailadres om informatie door te spelen naar de concurrent. Dit kwam aan het licht toen de werknemer zijn werkgever mededeelde, dat hij bij de concurrent in dienst wilde treden. De werkgever verzocht de werknemer om zijn  laptop over te dragen voor het maken van software-updates. De werkgever heeft kort daarop de emailberichten van de werknemer doorzocht en ontdekte dat de werknemer bepaalde informatie doorstuurde naar de concurrent. De rechter oordeelde dat de werkgever niet zomaar in de privé mails had mogen zoeken, aangezien dit bewijs onrechtmatig verkregen was en de werknemer niet van op de hoogte was van het feit dat de werkgever de privé mails had bemachtigd, waardoor artikel 8 van het ERVM was geschonden.

 

Binnen de EU zijn de richtlijnen voor de bescherming van de privacy nagenoeg hetzelfde. Deze wetgeving is door alle EU-lidstaten in 1995 ondertekend. Onze Wet bescherming Persoonsgegevens afgekort (WBP) is de Nederlandse uitwerking hiervan. Per 28 mei 2018 wordt deze wetgeving vervangen door (AVG) Algemene Verordening Gegevensbescherming. Binnen de EU lidstaten bestaat op het gebied van de privacywetgeving geen verschil tussen Europese  wetgeving zoals vastgelegd in artikel 8 van het ERVM en de nationale wetgeving. 

 

Een gedragsprotocol tussen werkgever en werknemer zou in veel opzichten uitkomst kunnen bieden. De werkgever geeft hierin duidelijk aan wat wel en niet mag, Wanneer door de werkgever duidelijk uiteen is gezet wat de consequenties zijn van oneigenlijk gebruik van een bedrijfs-PC en internet , wordt er voor iedereen duidelijkheid gecreëerd en mogelijk een gang naar de rechter voorkomen.

 

Erwin van Franeker

 

Bronnen:

ECLI:NL:RBZWB:2014:7486;

ECLI:NL:RBAMS:2015:35

ECLI:CE:ECHR:2016:0112JUD006149608

 

 

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief