Banner Uilhoorn & Fritse
 

Sinterklaas: 'sexy meisjes' #metoo

10-11-2017


Het grootste kinderfeest vindt nog steeds plaats op 5 december. Los van de zwarte pieten discussie kan er ook ontevredenheid bestaan over het optreden van de hulp Sinterklaas en zijn pieten. In 2006 liepen meerdere optredens zo uit de hand dat dit zelfs tot een rechtszaak heeft geleid.

 

Begin november 2006 zijn een evenementenbureau en een hulp Sinterklaas verhuurbedrijf overeengekomen dat een vijftal optredens verzorgd zouden worden voor klanten van het evenementenbureau. Die optredens verlopen echter niet geheel naar tevredenheid van de klanten. Eén van de klanten van het evenementenbureau beklaagt zich over het gebruik van de woorden 'sexy meisjes' en een vader zou een jutezak over zijn hoofd gekregen hebben. Volgens de klant zou dat opvoedkundig niet door de beugel kunnen.

 

Een andere klant - een grote hotelketen - was ook buitengewoon ontevreden: kinderen werden aangemoedigd om pepernoten recht tegen het (kinder)publiek in te gooien en wel zo hard mogelijk, een huilend meisje werd door de hulp Sinterklaas niet getroost, de hulp Sinterklaas was erg streng en kort af tegen de kinderen, een onduidelijke spanningsboog in het verhaal dat werd afgeraffeld en zonder dat daarbij de aandacht op de kinderen was gericht, en het gebruik van de woorden 'sexy meisjes' zonder dat dat een toegevoegde waarde zou hebben in het verhaal. Negatief toppunt van de middag was dat een vader naar voren moest komen en een jutezak over zijn hoofd kreeg. Deze actie is volgens de klant erg ongepast.

 

Het evenementenbureau heeft zich naar aanleiding van de klachten van de klanten beklaagd bij het hulp Sinterklaas verhuurbedrijf en onder inroeping van de ontbinding van de overeenkomst met terugwerkende kracht, de laatste van de 5 voorstellingen geannuleerd. Het evenementenbureau laat de rekening van het hulp Sinterklaas verhuurbedrijf ten bedrage van ongeveer EUR 1.800,00 onbetaald. Het hulp Sinterklaas verhuurbedrijf is het daar niet mee eens en gaat naar de rechter om betaling gedaan te krijgen.

 

De rechter komt tot het oordeel dat de acteurs van het hulp Sinterklaas verhuurbedrijf een grote mate van artistieke vrijheid hebben bij de invulling van hun rollen. Cruciaal is dat zij zich hebben in te spannen om als een redelijk bekwaam acteur voor de kinderen een herkenbare hulp Sinterklaas en Piet neer te zetten. "rechtsoverweging 5.4 Dit uitgangspunt brengt onder meer mee dat de rollen door verschillende acteurs op verschillende manieren kunnen worden vormgegeven zonder dat de geloofwaardigheid van Sinterklaas en Zwarte Piet in het gedrang komt. Dat de één daarbij de voorkeur geeft aan de vertolking van Bram van der Vlugt en de andere aan die van de vader van Toon Hermans doet daaraan niet af. Dat is een kwestie van smaak die hier niet ter discussie staat."

 

De grenzen van de vrijheid van de acteurs worden verder bepaald door in acht te nemen goede zeden, de maatschappelijke zorgvuldigheid en - al dan niet omschreven - contractuele verplichtingen van de acteurs. Deze grenzen zijn volgens de rechter in dit geval niet overschreden.

 

Het staat de acteurs vrij om als hulp Sinterklaas en Piet kinderen aan te sporen gezagsondermijnende dingen te doen die ze thuis zeer waarschijnlijk niet mogen doen, zoals het strooien en gooien van snoep. In dat kader past ook dat een stoute vader in de zak van Sinterklaas wordt gestopt. Acties mogen uiteraard geen gevaar opleveren of contractueel verboden zijn.

 

In het licht van de artistieke vrijheid en grenzen en het verschil van (goede) smaak valt ook het verwijt van de volwassen dat de hulp Sinterklaas geen spanningsboog heeft opgebouwd, snel spreekt, zwijgzaam en kortaf en zakelijk is. De uitlating 'sexy meisjes' is ook geen tekortkoming, wat ook geldt voor het niet troosten van een huilend meisje in een groep van 80 kinderen.

 

De rechter komt dan ook tot de beslissing dat aan de zijde van het hulp Sinterklaas verhuurbedrijf geen sprake is van wanprestatie die ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. Het evenementenbureau moet de factuur betalen, naast rente en de proceskosten.

 

Tip: Het kan raadzaam zijn om vooraf met de hulp Sinterklaas en de pieten te overleggen over de verwachtingen voor het Sinterklaasfeest. Bij slechte ervaringen kan dat zelfs schriftelijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld in het Grote Boek van Sinterklaas.

 

Mark Uilhoorn

Uilhoorn & Fritse Advocaten te Dordrecht

Tel direct 078-6392063

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief