Banner Uilhoorn & Fritse
 

"Baggeraar Boskalis schrapt 230 banen op hoofdkantoor in Papendrecht".

17-05-2017


Maandag 15 mei 2017 heeft Boskalis gemeld dat er 230 banen op het hoofdkantoor in Papendrecht zullen verdwijnen als laatste deel van de kostenreductie. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Tussen 2016 en 2018 vallen in totaal 650 ontslagen door het uit de vaart halen van schepen. 

 

Voorstelbaar is dat u bij (dreigend) ontslag veel vragen heeft over de rechtspositie en de mogelijke financiële gevolgen. Per 1 juli 2015 is door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. In plaats van de 'dure' kantonrechtsformule is in de wet de 'goedkopere' transitievergoeding geïntroduceerd. 

 

In een eventueel Sociaal Plan wordt een regeling vastgelegd waarbij het verlies van de arbeidsplaats en een eventuele financiële achteruitgang worden ondervangen. Andere onderdelen van een Sociaal Plan kunnen zijn: herplaatsing van boventallige werknemers, outplacement (ondersteuning door een extern bureau bij het vinden van een baan extern), remplacantenregeling (vrijwilligers- en plaatsmakersregeling; een werknemer die niet boventallig is verklaard kan laten weten wel voor ontslag in aanmerking te willen komen), vergoeding voor bij- en omscholingskosten, en een ontslagvergoeding.

 

Een Sociaal Plan kan de status van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) krijgen indien dat bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt aangevraagd.

 

In geval van vrijwillig vertrek van een werknemer kunnen werkgever en werknemer een regeling treffen - en vastleggen in een beëindigingsovereenkomst / vaststellingsovereenkomst - waarbij geen rekening gehouden hoeft te worden met de transitievergoeding. Van de wettelijke transitievergoeding zal waarschijnlijk wel een reflexwerking uitgaan.

 

Beëindigingsovereenkomst / Vaststellingsovereenkomst

Heeft u een voorstel gekregen om in goed overleg (met wederzijds goedvinden) de arbeidsovereenkomst te beëindigen dan heeft u waarschijnlijk ook een vaststellingsovereenkomst ontvangen.

Meestal is onderdeel van de overeenkomst dat de werkgever bereid is om aan u een tegemoetkoming in de kosten voor rechtsbijstand te voldoen indien u de overeenkomst ondertekent.


Wij kunnen voor u de vaststellingsovereenkomst juridisch toetsen.

Ons normale uurtarief bedraagt EUR 205,00 (te vermeerderen met BTW). Mocht u een vaststellingsovereenkomst aangaan dan wordt uiteraard het bedrag dat de werkgever bereid is te betalen in verband met de juridische kosten, verrekend.

 

Het eerste gesprek duurt meestal een uur.

De voordelen van een gesprek met een advocaat t.o.v rechtsbijstandsverzekering zijn:
- fysiek gesprek op kantoor bij u in de buurt i.p.v. alleen contact via telefoon en e-mail
- uw partner kan aanwezig zijn bij de bespreking;
- afspraak mogelijk op korte termijn;
- mogelijkheden buiten kantooruren en op zaterdag;
- in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat ipv jurist;
- kwaliteit en ervaring.

Voor het financieel advies kunnen wij u doorverwijzen binnen ons netwerk.

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen per e-mail of telefoon (078-6392060).

 

Mark Uilhoorn

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief