Banner Uilhoorn & Fritse
 

Slapend dienstverband

24-03-2017


Op 24 maart 2017 is de inhoud van het door Minister Asscher ingediende wetsvoorstel ten aanzien van "slapend dienstverband" ("houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens (...) langdurige arbeidsongeschiktheid") bekend geworden, evenals de kritische opmerkingen van de Raad van State op het wetsvoorstel.

 

Kort gezegd wijkt het wetsvoorstel niet af van wat eerder al bekend was geworden door de brief van Minister Asscher d.d. 1 december 2016.

 

De regeling zal gelden voor alle werkgevers, dus geen onderscheid naar grootte van de onderneming.

 

Een werkgever wordt gecompenseerd voor de aan de werknemer betaalde transitievergoeding dan wel de beëindigingsvergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte. Daarbij maakt het niet uit of de arbeidsovereenkomst tot een einde is gekomen door - op initiatief van de werkgever - ontbinding bij de kantonrechter en opzegging via UWV, of door wederzijds goedvinden (vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst).

 

De werkgever kan niet meer aan compensatie krijgen dan waar de werknemer aan transitievergoeding recht op zou hebben. De compensatie die de werkgever kan aanvragen kan overigens niet meer bedragen dan het bedrag van het tijdens ziekte van de werknemer aan hem/haar betaalde bruto loon (dus exclusief werkgeverslasten). Achterliggende doel daarvan is dat de compensatie ziet op het voorkomen van cumulatie van de loonkosten tijdens de twee jaar ziekte en de transitievergoeding.

 

De compensatie kan worden aangevraagd binnen een termijn van 6 maanden nadat de vergoeding aan de werknemer is betaald. De compensatie vindt plaats vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf).

 

Het wetsvoorstel gaat uit van terugwerkende kracht per 1 juli 2015 en de beoogde ingangsdatum is 1 januari 2019.

 

De Raad van State heeft behoorlijke kritiek geuit ten aanzien van het wetsvoorstel, voornamelijk bestaande uit: waarom zou een werknemer een transitievergoeding moeten ontvangen na "2 jaar ziekte", want de hoofdregel voor 1 juli 2015 was ook dat een werknemer in dat geval geen vergoeding ontving. Bovendien vraagt de Raad van State zich af of door de compensatie te laten voldoen uit het Awf, er rekening mee is gehouden is dat daarmee de kosten voor de andere werkgevers worden verhoogd, terwijl werkgevers nu al klagen over een als zwaar ervaren druk van premies en belastingen op arbeid.

 

Het is dus maar de vraag of het wetsvoorstel zoals het er ligt ook wet gaat worden, niet alleen vanwege de kritiek van de Raad van State maar ook vanwege de wensen van de politieke partijen in de Tweede Kamer ten aanzien van wijzigen van de Wet Werk en Zekerheid.

 

Mark Uilhoorn

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief