Banner Uilhoorn & Fritse
 

WWZ: schriftelijk informeren voortzetten arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

29-10-2016


Met de Wet Werk en Zekerheid bestaat sinds 1 januari 2015 voor de werkgever de verplichting om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer aan te zeggen. Deze verplichting bestond niet voor 1 januari 2015 en moet de werknemer tijdig in staat stellen om om te zien naar ander werk als de arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet.

 

De aanzegverplichting betekent dat uiterlijk één maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst de werkgever aan de werknemer moet laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet of niet.

 

Vergeet de werkgever aan te zeggen dan moet hij schade betalen aan de werknemer. Die schade is maximaal een maandsalaris. Vergeet de werkgever te laat aan te zeggen dan moet hij voor iedere dag dat te laat is aangezegd een dag loon betaald worden.

 

Wordt de arbeidsovereenkomst voortgezet dan moet de werkgever laten weten onder welke voorwaarden dat is. Het ligt niet voor de hand dat de werknemer de werkgever er op aanspreekt dat hij dat eventueel te laat heeft gedaan en schade moet vergoeden. De werknemer zal blij zijn dat de arbeidsovereenkomst is verlengd en zal de arbeidsrelatie niet onder druk willen zetten door aanspraak te maken op een schadevergoeding.

 

Het aanspraak maken op die schadevergoeding kan niet lang op zich laten wachten omdat uiterlijk binnen 2 maanden na het einde van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst eventueel de rechter ingeschakeld moet worden.

 

De aanzegging moet schriftelijk. De Regering heeft daarbij voor ogen gehad dat dat met een aangetekende brief zou zijn. De Raad van State heeft in haar advies op het wetsvoorstel opgemerkt dat een e-mail ook voldoende zou moeten zijn. De Regering heeft daar verder niet afwijzend op gereageerd. Van belang is vooral dat de aanzegging door de werknemer is ontvangen.

 

De rechter heeft zich inmiddels uit moet spreken over een zaak waarbij de aanzegging al dan niet te laat zou zijn. Ruim voor het begin van de aanzegtermijn laat de werkgever weten dat de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Op die toezegging is de werkgever teruggekomen met een brief: "Gezien uw handelen van heden ochtend en uw bijkomende gedragingen heeft ons doen besluiten uw arbeidsovereenkomst niet te verlengen. Via deze weg bevestigen wij u hierbij dat uw arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd."

 

De brief is twee weken voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst door de werknemer ontvangen en dus twee weken te laat in verband met de aanzegtermijn van één maand. De werkgever moet de werknemer een schadevergoeding van twee weken loon betalen namelijk EUR 938,15 (bruto).

 

Lisa Welten

Mark Uilhoorn

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief