Banner Uilhoorn & Fritse
 

"Ik ben onterfd, krijg ik nou helemaal niets?" Beroep op legitieme portie.

13-02-2017


Door lossere gezins- en familiebanden is het niet meer vanzelfsprekend dat het familiekapitaal bij de eigen kinderen terecht komt. In een testament kunnen kinderen worden onterfd en dat gebeurt de laatste tijd dan ook regelmatig. In Engeland kan bijvoorbeeld geen inbreuk worden gemaakt op de laatste wil in een testament. In Nederland kennen we echter een systeem dat terug gaat naar de Romeinen en kan wel degelijk een inbreuk worden gemaakt op de zogenaamde testeervrijheid.

Iemand die onterfd is kan op zijn vroegst 6 maanden na het overlijden van de erflater en binnen 5 jaar nadat hij bekend is geworden met het overlijden aanspraak maken op de zogenaamde legitieme portie. Er wordt dan een aanspraak verkregen op de nalatenschap. Het is een geldvordering zodat geen aanspraak gemaakt kan worden op bijvoorbeeld serviesgoed, schilderijen, foto's of sieraden. De zogeheten legitimaris kan alleen een afstammeling van de erflater zijn; de kinderen, of als een kind is overleden voor het overlijden van de erflater, een kleinkind.

 

De legitieme portie bedraagt de helft van de waarde bij een normale nalatenschap en is de waarde van de goederen op het tijdstip onmiddellijk na het overlijden van de erflater.

 

Het erfdeel is niet direct opeisbaar als de erflater nog een gehuwde partner heeft of een geregistreerd partnerschap is aangegaan. Het bedrag komt pas beschikbaar wanneer de langstlevende partner komt te overlijden. De langstlevende kan ongestoord verder leven en het vermogen vrij gebruiken. Wel moet rekening worden gehouden met de belangen van de kinderen en kan de rechter worden ingeschakeld als sprake is van verkwisting.

 

Er is geen plicht om een beroep te doen op de legitieme portie; het recht vervalt automatisch na 5 jaar. Bij onterving kan het geen kwaad om advies in te winnen van een advocaat; het kan geld opleveren. Overigens moet u nog wel rekening houden met de erfrechtbelasting.

 

Mark Uilhoorn, Uilhoorn & Fritse Advocaten

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief