Banner Uilhoorn & Fritse
 

"Zwarte dag bij IHC kost 350 man hun baan"

18-01-2017


Op dinsdag 18 januari 2017 hebben 350 medewerkers van IHC te horen gekregen dat zij hun baan bij IHC kwijt zijn.

 

Eerder al - woensdag 10 juni 2015 - had Scheepsbouwer Royal IHC een ingrijpende reorganisatie aangekondigd en dat veel vaste en flexibele arbeidskrachten hun baan zullen gaan verliezen. De IHC-directie heeft vervolgens een uitgewerkt Sociaal Plan voorgelegd aan de Ondernemingsraad en aan de vakbonden.

 

Bij (dreigend) ontslag zijn er veel vragen over de rechtspositie en de mogelijke financiële gevolgen voor de werknemer. Per 1 juli 2015 is door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) het ontslagrecht ingrijpend veranderd. In plaats van de 'riante' kantonrechtsformule is de 'magere' transitievergoeding geïntroduceerd.

 

In een Sociaal Plan wordt een regeling vastgelegd waarbij het verlies van de arbeidsplaats en een eventuele financiële achteruitgang worden ondervangen. Andere onderdelen van een Sociaal Plan kunnen zijn: herplaatsing van boventallige werknemers, outplacement (ondersteuning door een extern bureau bij het vinden van een baan extern), remplacantenregeling (vrijwilligers- en plaatsmakersregeling; een werknemer die niet boventallig is verklaard kan laten weten wel voor ontslag in aanmerking te willen komen), vergoeding voor bij- en omscholingskosten, en een ontslagvergoeding.

 

In geval van vrijwillig vertrek van een werknemer kunnen werkgever en werknemer een regeling treffen - en vastleggen in een beëindigingsovereenkomst / vaststellingsovereenkomst - waarbij geen rekening gehouden hoeft te worden met de transitievergoeding. Van de bij wet vastgelegde transitievergoeding zal waarschijnlijk wel een reflexwerking uitgaan.

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen per e-mail of telefoon (078-6392060).

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief