Banner Uilhoorn & Fritse
 

Illegale versies van softwareprogramma's op de werkvloer

29-11-2016


Op 10 augustus 2016 oordeelde de Rechtbank Rotterdam dat een werkgever aansprakelijk was voor het feit dat een werknemer een softwareprogramma illegaal gekopieerd had. In deze zaak ging het om een geschil tussen Maverick Valves Manufacturing B.V. (MVM) en Siemens Industry Software B.V (Siemens). 

 

MVM produceert afsluiters en andere zaken die gebruikt worden in machines, Siemens produceert softwareprogramma's waarmee de zaken die MVM produceert, ontworpen kunnen worden. MVM gebruikte een softwareprogramma van Siemens genaamd Solid Edge en heeft hiervan 7 licenties gekocht. Het filmpje hieronder geeft een korte indruk van Solid Edge:

 

 

Een werknemer van MVM heeft dit softwareprogramma illegaal gekopieerd en op een computer van MVM gezet. Siemens heeft haar softwareprogramma's beveiligd op dusdanige wijze dat het een melding kreeg dat de versie van Solid Edge dat op een computer van MVM stond een illegale kopie betrof. Vervolgens houdt Siemens MVM aansprakelijk voor deze illegale kopie en vordert onder andere schadevergoeding op basis van de risicoaansprakelijkheid voor een ondergeschikte, te vinden in artikel 6:170 BW.

Deze aansprakelijkheid houdt in dat de werkgever verantwoordelijk is voor de schade die zijn werknemer aan een ander heeft toegebracht. De voorwaarden voor toepassing van dit artikel zijn dat de kans op het optreden van schade is vergroot door het verrichten van de taak van de ondergeschikte en dat de werkgever zeggenschap heeft over de handelingen waardoor de schade veroorzaakt is. Aan de hand van de omstandigheden moeten deze voorwaarden vervolgens worden onderzocht en getoetst.

 

De rechtbank oordeelt in deze zaak dat het handelen van de werknemer toe te rekenen is aan MVM op basis van risicoaansprakelijkheid omdat aan de twee voorwaarden is voldaan. Ten eerste bleek uit de omstandigheden dat de kans op de fout vergroot is door het verlenen van ‘administrator'-rechten aan de werknemer waardoor hij de mogelijkheid had om een illegale kopie van het softwareprogramma te downloaden. Ten tweede omdat MVM als werkgever de zeggenschap had om het downloaden van illegale kopieën van software te verbieden. 

 

De rechtbank oordeelt dus dat de schade die Siemens geleden heeft vergoed moet worden omdat het handelen van de werknemer aan MVM toe te rekenen valt. Uit deze uitspraak kan worden afgeleid dat een werkgever verantwoordelijk is voor de aanwezigheid en het gebruik van software dat door de werknemer wordt gebruikt.

 

Tip: Verleen je werknemer geen volledige rechten zodat allerhande illegale software niet zonder uw medeweten op uw computers kan worden geïnstalleerd. Stel een ICT-protocol op en stip tijdens een werkoverleg regelmatig aan dat softwareprogramma's alleen in hun legaal verkregen vorm mogen worden gebruikt.

 

Geschreven door: Merijn van der Grijn, stagiair bij Uilhoorn & Fritse advocaten

 

29-11-2016, Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:6240 

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief