Banner Uilhoorn & Fritse
 

Europees Hof verdedigt sociaal karakter faillissementsuitkering

25-11-2011


Het Europees Hof van Justitie heeft het UWV op de vingers getikt. Op 17 november 2011 heeft het Hof bepaald dat aanvragers van een insolventie-uitkering (ook wel faillissementsuitkering genoemd) niet gedwongen kunnen worden om zich als werkzoekend bij het UWV te laten registeren, alvorens zij volledig aanspraak kunnen maken op een insolventie-uitkering. 

 

De uitspraak van het Hof werd gedaan naar aanleiding van een zaak die was aangespannen door een ex-werknemer van het in 2006 failliet verklaarde Fruit Sellers International. In deze zaak had het UWV de uitkering van de ex-werknemer met 20% verlaagd omdat deze zich, volgens het UWV, niet tijdig als werkzoekende had laten registreren. Een dergelijke maatregel van het UWV zou in strijd zijn met richtlijn 80/987/EEG (gewijzigd bij 2002/74/EG) en het sociale doel van deze richtlijn.

 

Alhoewel Nederland een richtlijn van de Europese Unie naar eigen inzicht mag implementeren zijn de gewenste resultaten van richtlijnen wel bindend. Uit hoofde van de richtlijn kan een lidstaat de betalingsverplichting beperken door een plafond in te stellen of door de maximale duur van de uitkering te beperken. Nederland heeft wel een maximale duur maar geen plafond ingesteld. In de richtlijn 80/987/EEG is met name artikel 4 van belang. Benadrukt wordt door het Europees Hof dat ingevolge van de richtlijn: "alle werknemers een minimumbescherming op het niveau van de Europese Unie bij insolventie van de werkgever te waarborgen door de honorering van de onvervulde aanspraken uit arbeidsovereenkomsten of -verhoudingen die betrekking hebben op het loon over een bepaalde periode."  


Een late registratie als werkzoekende bij het UWV mag het geldend maken van een insolventie-uitkering niet in de weg staan. Het Europees Hof van Justitie kan de, door het UWV, opgelegde korting op de uitkering niet rijmen met het sociale doel van de richtlijn.

 

Bron: HvJ EU 17 november 2011, C-435/10

 

Voor meer informatie: Leonard van der Leeden (info@uilhoorn-fritse.nl) of tel. 078-6392060 

 

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief