Banner Uilhoorn & Fritse
 

Verkorte looptijd arbeidscontract

26-09-2011


Bestaat bij de werkgever geen duidelijk beeld van het functioneren van een werknemer dan kan de arbeidsovereenkomst binnen de proeftijd met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Zijn er veel kosten gemaakt voor een sollicitatieprocedure of waren er maar weinig geschikte kandidaten, dan is in het geval van twijfel over het functioneren een proeftijdontslag niet gelijk voor de hand liggend.

 

In onderling overleg zou gekozen kunnen worden om de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd om te zetten in een overeenkomst met een kortere duur. Dit biedt de werkgever de kans om het functioneren beter te beoordelen en de werknemer om zijn geschiktheid alsnog aan te tonen.

 

Over de vraag of dit een al dan niet toegestane verlenging van de kennismakingsperiode is heeft het gerechtshof in Arnhem op 27 juli van dit jaar geoordeeld. Het hof boog zich over het specifieke geval waarin de werknemer akkoord was gegaan met een omzetting van de arbeidsovereenkomst van twaalf maanden naar zes maanden. Aan het einde van de zes maanden is de arbeidsovereenkomst niet verlengd.

 

De werknemer stelde dat het kennelijk de bedoeling van de werkgever was om de proeftijd te verlengen en dat daarom de omgezette arbeidsovereenkomst nietig is.

 

In tegenstelling tot eerder de kantonrechter oordeelde het gerechtshof dat geen sprake is van een verlengde proeftijd. In de resterende looptijd van de arbeidsovereenkomst is de werkgever namelijk niet gerechtigd om deze met onmiddellijke ingang te beëindigen zoals dat wel kan binnen de proeftijd.

 

Dat de werknemer akkoord is gegaan met de omzetting omdat anders de arbeidsovereenkomst al na één maand zou zijn beëindigd, leidt er volgens het gerechtshof nog niet toe dat sprake is van misbruik van omstandigheden.

 

Hoewel de uitspraak begrijpelijk is zal de werknemer ondanks de tijdgeest van flexibiliteit en werk- in plaats van baanzekerheid, het gevoel hebben dat de proeftijd oneigenlijk is verlengd. Voor werkgevers geldt: 'vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan'.

 

Dit artikel verscheen op 23-09-2011 (pag. 6) in Het Financieele Dagblad.

 

Het artikel is geschreven door Mark Uilhoorn (Uilhoorn & Fritse Advocaten) uilhoorn@uilhoorn-fritse.nl

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief