Banner Uilhoorn & Fritse
 

Wetsvoorstel Wijziging Arbeidsomstandighedenwet: positie bedrijfsarts

30-04-2015


 

Minister Asscher wil de adviestaak van de bedrijfsarts wettelijk vastleggen. Hierdoor wordt de werkgever gedwongen om zijn verantwoordelijkheid voor de re-integratie te nemen. Werknemers krijgen een consultatierecht om aan de bedrijfsarts gezondheidsvragen voor te leggen.

Ook komt er een wettelijk basiscontract met de vereisten waaraan de relatie tussen werkgever en arbodienstverlener moet voldoen. Te denken valt aan de wettelijke taken zoals risico-inventarisatie en evaluatie, deskundige begeleiding bij ziekte, het aanbieden van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek maar ook de nieuwe consultatietaak van de bedrijfsarts door de werknemer.

 

Om als bedrijfsarts meer onafhankelijk te kunnen werken worden in het wetsvoorstel de volgende vereisten genoemd:

 

a.      kunnen bezoeken van iedere arbeidsplaats in het bedrijf of de inrichting van de werkgever;

b.     bieden van de mogelijkheid aan de werknemer om het door hem gegeven advies zo spoedig mogelijk te laten beoordelen door een andere bedrijfsarts (second opinion);

c.       het worden betrokken bij het gezondheidsbeleid van een bedrijf en het kunnen voeren van overleg met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, of, bij het ontbreken daarvan, met de belanghebbende werknemers;        

d.     hebben van een adequate procedure voor het afwikkelen van klachten;

e.       melden van beroepsziekten en wat er gedaan wordt om deze te voorkomen.

 

 

 Conny Fritse, 30 april 2015

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief