Banner Uilhoorn & Fritse
 

Wettelijk recht [verzoek in te dienen tot] thuiswerken

21-04-2015


De Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) wordt aangepast om het thuiswerken te bevorderen. Het wetsvoorstel (32889) is op 7 april 2015 aangenomen. Wat gaat de Wet Flexibel Werken, zoals de WAA nu heet, betekenen voor werkgever en werknemer?

 

In tegenstelling tot berichtgeving in veel kranten (zie hier en hier) ontstaat er geen "recht" op thuiswerken. Het plaatsonafhankelijk werken, het kiezen van een alternatieve arbeidsplaats bijvoorbeeld de thuissituatie, wordt voor de werknemer in goed Nederlands: "a right to ask" en voor de werkgever "a duty to consider". Dit volgt uit artikel 2 lid 6 van de Wet Flexibel Werken waarin de verplichting wordt opgelegd tot overweging van het verzoek en overleg indien de werkgever het verzoek afwijst.

 

Redenen voor afwijzen van het verzoek

Wijst de werkgever het verzoek van de werknemer af, dan heeft hij dit schriftelijk met opgave van redenen te doen. Wat betreft het verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats wordt ten aanzien van dit punt onderscheid gemaakt met het verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur of de werktijd. Bij deze laatste twee verzoeken is de werkgever namelijk verplicht om het verzoek in te willigen tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.

 

Ten aanzien van het verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats is wel een zogenaamde "wie zwijgt, stemt toe" bepaling in artikel 2 lid 12 opgenomen. Wanneer de werkgever een maand voor het beoogde tijdstip van ingang van de aanpassing van de arbeidsplaats nog niet op het verzoek heeft beslist, wordt de arbeidsplaats aangepast overeenkomstig het verzoek van de werknemer.

 

Arbeidsomstandighedenrecht

Het nieuwe plaatsonafhankelijke werken waar de Wet Flexibel Werken aan tracht bij te dragen brengt ook nieuwe risico's voor werkgevers met zich mee. Artikel 3 van de Arbowet eist van de werkgever dat deze "zorgt voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten." Wat betreft de arbeidsomstandigheden blijft de zorgplicht van de werkgever dus van toepassing, ook wanneer door de werknemer vanuit de thuissituatie wordt gewerkt.

 

Tip: Zie voor een schema van het verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats het hieronder te downloaden procedureoverzicht. 

 

Leonard van der Leeden

(Juridisch medewerker bij) Uilhoorn & Fritse advocaten

 

Download: Procedureoverzicht

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief