Banner Uilhoorn & Fritse
 

Update omtrent VAR en BGL

16-04-2015


Op deze website verscheen op 13 oktober 2014 een artikel van Conny Fritse over de Beschikking geen Loonheffingen (BGL)  die per 1 januari 2015 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) zou moeten gaan vervangen. In een extra procedurevergadering van de Tweede Kamercommissie voor Financiën op 18 december 2014 is besloten de behandeling tot nader orde uit te stellen.

 

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de behandeling gaat plaatsvinden, het is zelfs de vraag of het wetsvoorstel omtrent de BGL überhaupt zal doorgaan. De Tweede Kamercommissie voor Financiën wil dat het kabinet de door de vakbonden, zzp-organisaties, VNO-NCW en MKB Nederland aangevoerde alternatieven gaat onderzoeken en deze ook voorlegt aan de toetsingscommissie voor de beoordeling van administratieve lasten (Actal). Mocht een van de alternatieven leiden tot een wijziging van het wetsvoorstel, dan stelt de commissie voor om het wetgevingsproces opnieuw te doorlopen.

 

Wat geldt nu?

Een VAR uit 2014 is tevens geldig in 2015, dit is onderdeel van het zogenaamde overgangsrecht. Wanneer er wijzigingen in de werkomstandigheden of voorwaarden plaatsvinden dan moet er een nieuwe VAR (2015) worden aangevraagd.  

 

Wat moet gaan gelden?

De vier soorten VAR-verklaringen (VAR-wuo, VAR-dga, VAR-loon en VAR-row) zullen in de huidige plannen worden vervangen door één beschikking: de Beschikking geen Loonheffingen (BGL). Er zal dus geen onderscheid meer zijn zoals deze in de huidige VAR-regeling nog wel bestaat. Voor een verdere behandeling van de plannen verwijs ik u naar het artikel van Conny Fritse van 13 oktober 2014.

 

Leonard van der Leeden

(Juridische medewerker bij) Uilhoorn & Fritse advocaten

 

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief