Banner Uilhoorn & Fritse
 

'Big Bang': wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

05-02-2015


'Big Bang': wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

 

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) met ingrijpende wijzigingen in het arbeids- en ontslagrecht heeft geen rechtstreekse gevolgen voor ambtenaren. De wetgever heeft echter wel het voornomen om de rechtspositie van de ambtenaar te normaliseren.

 

Het wetsvoorstel ligt inmiddels bij de Eerste Kamer en naar verwachting zal de wet in werking treden per 1 juli 2017. Met een 'Big Bang' wordt de aanstelling van de ambtenaar van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst.

 

Een groot deel van de ambtenaren zullen dan onder de WWZ vallen. Door de wijzigingen die de WWZ in het arbeids- en ontslagrecht te weeg brengen is de overgang voor ambtenaren minder groot dan dat op het eerste gezicht lijkt. Het ontslagstelsel van de WWZ lijkt namelijk veel op het systeem van het ambtenarenrecht.

 

Het nieuwe stelsel onder de WWZ is een semi-gesloten stelsel in plaats van het open stelsel waar daarvoor sprake van was. Er zijn bovendien verruimde mogelijkheden voor hoger beroep, en de mogelijkheid voor zelfregulering. CAO-partijen mogen zelf een ontslagcommissie instellen en ontslagregels vaststellen. Het is mogelijk om op die manier in het kader van een reorganisatie te selecteren op basis van geschiktheid en kwaliteit in plaats van het afspiegelingsbeginsel te hanteren. De WWZ kent kortere termijnen waarbinnen een werknemer tegen zijn ontslag moet protesteren. Het ambtenarenrecht is ook een semi-gesloten stelsel met gronden voor ontslag, met zelfregulering, en wordt ook gekend door korte termijnen voor bezwaar en beroep om ontslag aan te vechten.

 

Het wetsvoorstel ziet op de rechtspositie van de ambtenaren. Medewerkers in dienst van de overheid blijven verbonden aan specifieke regels omtrent integriteit, belangenverstrengeling en vrijheid van meningsuiting.

 

Mark Uilhoorn

 

Stand van zaken: 5 februari 2015. 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief