Banner Uilhoorn & Fritse
 

Werkgever aansprakelijk voor burn-out van werkneemster

25-11-2011


Een werkneemster die bij de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis werkt, stelt zich op het standpunt dat haar werkgever verantwoordelijk is voor haar burn-out. Na een aantal keren het werk weer te hebben opgepakt en vervangend werk te hebben verricht is werkneemster inmiddels volledig arbeidsongeschikt.

 

Klachten

De werkneemster heeft aangegeven dat de werkomstandigheden beroerd waren. Volgens haar waren er veel te weinig mensen op de afdeling waardoor de kans op uitval en ziekte is vergroot. Ook werkte zij vaak 's nachts alleen en was er soms een confrontatie met een agressieve patiënt. Hierdoor kwam haar veiligheid in gevaar. De werkneemster had een veel te hoge bloeddruk en veel stressgerelateerde klachten. De werkgever was hiervan op de hoogte maar heeft niet ingegrepen.

 

Arbeidsinspectie

Werkneemster heeft de Arbeidsinspectie ingeschakeld. De voorgestelde maatregelen, waaronder een extra werknemer in de nacht en een glazen wand bij de balie, zijn er nooit gekomen.

De werkneemster stelt de werkgever aansprakelijk voor het niet nakomen van de re-integratie- afspraken en is in de ogen van de werkneemster tekortgeschoten in de zorgplicht. De werkgever heeft ook niet als goed werkgever gehandeld, door het te laat onderkennen van de burn-out en het niet tijdig aanbieden van een behandeling, alsmede door het niet nakomen van de re-integratieverplichtingen.

 

Beslissing Hof

Het Hof beslist dat de werkgever is tekortgeschoten in de zorgplicht en veroordeelt de werkgever tot betaling van de nog nader te bepalen materiële en immateriële schade aan de werkneemster. Als voorschot moet de werkgever EUR 27.000,00 voldoen.

 

Tip: Klachten van de werknemer over werkdruk moet de werkgever vanuit haar zorgplicht serieus onderzoeken

 

Bron: Gerechtshof 's-Gravenhage, 03-11-2011, LJN: BU2798

 

R. Verhappen, Uilhoorn & Fritse Advocaten

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief