Banner Uilhoorn & Fritse
 

"Linken" naar en "embedden" van auteursrechtelijk beschermd materiaal

03-11-2014


Wat mag een internetgebruiker en websitebeheerder wel en niet met auteursrechtelijk beschermd materiaal?

 

Het auteursrecht heeft als voornaamste doel de maker te beschermen tegen inbreuken op zijn exclusieve recht. Deze bescherming komt tot uiting in de bevoegdheden die aan de auteursrechthebbende worden toebedeeld op grond van auteursrechtwetgeving. De voornaamste bevoegdheden van de auteur zijn het recht om zijn creatie openbaar te maken en te verveelvoudigen. In de Auteursrechtrichtlijn wordt het openbaar maken het doen van een 'mededeling aan het publiek' genoemd. Voor het doen van een mededeling aan het publiek is dus toestemming vereist van de maker van het werk.

 

De toestemming is ook vereist als het werk al openbaar is gemaakt, deze mag dan niet, zonder toestemming, op een andere plaats openbaar gemaakt worden. Het internet is bij uitstek de plaats waar mededelingen aan het publiek plaatsvinden, wat mag u in dat kader nu wel en wat mag niet?

 

Inmiddels is vastgesteld dat wanneer er door middel van een zogenaamde hyperlink gelinkt wordt naar een werk dat op een andere website vrij toegankelijk is, er geen sprake is van een auteursrechtinbreuk. Dit heeft het Europees Hof van Justitie uitgemaakt in een uitspraak van februari 2014. (Zie hier de hyperlink (!) naar de veelbesproken Svensson-case) (*)

 

Voor de duidelijkheid, een hyperlink dient op het internet als een vorm van bewegwijzering. Door middel van het klikken op de hypertekst (klikbare tekst) van de hyperlink kan de gebruiker de verwijzing volgen. De hyperlink bestaat in verschillende variaties. Zo spreken we van interne en externe links wanneer naar een andere pagina wordt doorverwezen op respectievelijk de eigen of een andere website. Daarnaast kennen we speciale vormen van hyperlinks zoals de deeplink, die direct naar een bestand verwijst in plaats van een webpagina.

 

Het Hof van Justitie laat er in de Svensson-case geen misverstand over bestaan dat het hyperlinken naar dergelijk vrij toegankelijk, maar wel auteursrechtelijk beschermd, materiaal  geen openbaarmaking is omdat het geen mededeling is aan het publiek. De term mededeling aan het publiek komt uit artikel 3 lid 1 van de Auteursrechtrichtlijn:

"De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden."

In de Svensson-case heeft het Hof zich in haar uitspraak niet beperkt tot het hyperlinken. Wanneer  door een technische toepassing bij de websitebezoeker de indruk wordt gewekt dat het werk dat wordt getoond zich bevindt op de bezochte website terwijl deze in werkelijkheid op een andere website staat, dan is dit toegestaan en dus evenmin sprake van een auteursrechtelijke inbreuk.

Het is wellicht lastig om u iets bij zo'n constructie voor te stellen. Een voorbeeld van een dergelijke technische toepassing is het embedden (een framing-techniek) van een YouTube-filmpje. Zoals hieronder:

 

 

Het werk (in dit geval het Promotiefilmpje van U&F advocaten) bevindt zich in werkelijkheid op de website Youtube.com maar wordt afgebeeld alsof deze op Uilhoorn-Fritse.nl staat. Op 21 oktober 2014 heeft het Hof van Justitie antwoord gegeven op een prejudiciële vraag in de zaak Bestwater (**) die slaat op de zogenaamde "framing techniek". Er wordt volgens het Hof bij het toegankelijk maken door embedding geen nieuw publiek bereikt omdat het werk dat wordt geëmbed al op een andere website (namelijk YouTube.com) vrij toegankelijk is.

 

Deze beslissing brengt direct de grootste beperking omtrent het embedden en hyperlinken met zich mee. Er moet steeds rekening worden gehouden met het vereiste dat het werk vrij toegankelijk moet zijn gemaakt, door de rechthebbende, op de oorspronkelijke website. Het linken naar of embedden van een auteursrechtelijk beschermd werk dat achter een zogenaamde "pay-wall" zit of waarvoor een betaald abonnement is vereist, is dus niet toegestaan. Wordt bijvoorbeeld aan u op onze website het volledige artikel dat schuil gaat achter "Google heeft een zware dobber aan Europa" op Volkskrant.nl  ter beschikking gesteld door deze bijvoorbeeld in te laden in deze website (framed linken), dan wordt door deze website weldegelijk een inbreuk gemaakt op de auteursrechten van de Volkskrant. Uiteraard mag dit wel indien daarvoor door de rechthebbende toestemming is verleend.

 

* Zie in dit kader ook een uitspraak van het Hof Amsterdam in de zaak Geen Stijl vs. Playboy n.a.v. hyperlink naar naaktfoto's Britt Dekker.

** Nog niet gepubliceerd door het HvJ van de EU gepubliceerde uitspraak, geplaatst op Scribd.com door TorrentFreak.com

 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met: vanderleeden@uilhoorn-fritse.nl

Leonard van der Leeden, 3 november 2014

 

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief