Banner Uilhoorn & Fritse
 

Diplomaregister

28-09-2011


Met ingang van 1 januari 2012 moet het voor potentiële werkgevers makkelijker worden om na te gaan of sollicitanten de diploma's hebben waarover zij zeggen te beschikken.

 

Dit gaat niet via een eenvoudig belletje naar een overheidsinstantie maar langs een met rechtswaarborgen omklede weg.

 

De sollicitant kan bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) een document met diplomagegevens opvragen, dat hij dan naar de potentiële werkgever kan sturen.

 

De sollicitant kan een elektronisch verzoek indienen bij DUO. DUO verstrekt een elektronisch - tegen wijzigingen beveiligd - document aan de sollicitant. De potentiële werkgever naar wie het document wordt doorgezonden, kan nagaan of het document inderdaad door DUO is afgegeven. DUO zal hiervoor een procedure ontwikkelen. Gedacht wordt aan verstrekking van een document met een unieke beveiligingscode, waarmee op de site van DUO kan worden nagegaan of het document inderdaad door DUO is afgegeven.

 

Meer info: tel. 078-6392060 of e-mail Mark Uilhoorn

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief