Banner Uilhoorn & Fritse
 

Werkgever mag geen ziekmelding weigeren en loon stopzetten

06-10-2014


Een werkgever zal een ziekmelding in beginsel dienen te accepteren, tenzij er voldoende zwaarwegende gronden aanwezig zijn om de ziekmelding te weigeren.

 

Een werknemer meldt zich na een bezoek aan zijn huisarts ziek bij zijn leidinggevende. De werknemer weigert bij de ziekmelding om medische informatie te verstrekken. De werkgever weigert de ziekmelding in verband met gerezen twijfel gezien eerdere voorvallen. De volgende dag ontvangt de werknemer een brief van de werkgever dat zijn loon is stopgezet en de werkgever verzoekt de werknemer met klem om een afspraak te maken met de bedrijfsarts. Pas 10 dagen na zijn ziekmelding heeft de werknemer een afspraak met de bedrijfsarts. Deze acht hem arbeidsongeschikt. De werknemer vordert zijn loon over de periode dat zijn loon is stopgezet. De werknemer beroept zich onder andere op het feit dat het bij de werkgever een vaste werkwijze is dat deze een bedrijfsarts inschakelt.

 

De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever de ziekmelding niet had mogen weigeren. De weigering van de werknemer om bij de ziekmelding geen medische informatie te verstrekken kan geen grond opleveren voor een weigering van de ziekmelding.  De werkgever wilde geen bedrijfsarts inschakelen omdat zij daarmee zou erkennen dat de werknemer arbeidsongeschikt was.  De kantonrechter is echter van oordeel dat een bedrijfsarts dient te worden ingeschakeld omdat een werkgever zelf niet in staat is om te beoordelen of en in hoeverre de werknemer wegens ziekte tot het verrichten van arbeid in staat is. Uit het inschakelen van de bedrijfsarts kan noch een ontkenning  noch een erkenning door de werkgever van de arbeidsongeschiktheid worden afgeleid. De bij de werkgever bestaande twijfel over de juistheid van de ziekmelding, kan dan ook geen reden zijn de bedrijfsarts niet in te schakelen maar van de werknemer te verlangen dat hij zelf een bedrijfsarts consulteert. De kantonrechter wijst de loonvordering toe.

 

Het is niet aan de werkgever om een oordeel te geven over de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Indien u twijfelt dat kunt u de werknemer met spoed op laten roepen door de bedrijfsarts. Geeft een werknemer geen gehoor aan de oproep van de bedrijfsarts dan kunt u het loon opschorten totdat de bedrijfsarts de arbeidsongeschiktheid heeft getoetst.

 

Conny Fritse

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief