Banner Uilhoorn & Fritse
 

Wetsvoorstel: VAR wordt 'Beschikking geen loonheffingen' (BGL)

13-10-2014


Als u regelmatig werkt met zelfstandigen zonder personeel (zzp'er) dan bent u vanaf 1 januari 2015 gezamenlijk met de zzp'er verantwoordelijk voor de beoordeling van de arbeidsrelatie.

 

Tot op heden vraagt een zzp'er een VAR-verklaring aan bij de belastingdienst. Een VAR is een uitspraak op basis van verwachtingen over de kwalificatie van inkomsten voor de inkomstenbelasting. Een BGL geeft alleen aan dat een opdrachtgever geen loonbelasting en premie volksverzekeringen hoeft in te houden en af te dragen op de inkomsten van de opdrachtnemer en over die inkomsten geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd is. Het is nu aan de belastingdienst om te controleren of het inkomen van de zzp'er is aan te merken als loon. De opdrachtgever is niet betrokken bij de aanvraag. Dat wordt met ingang van 1 januari 2015 anders.

 

In dit wetvoorstel staat dat opdrachtgevers en zzp'ers samen verantwoordelijk worden voor de beoordeling van hun arbeidsrelatie. In de praktijk houdt dit in dat de zzp'er  bij de belastingdienst de BGL aanvraagt via een webmodule. Alleen als uit de vragen in deze module blijkt dat er geen sprake is van loon, krijgt hij een BGL. In de beschikking staat onder welke voorwaarden de opdracht wordt uitgevoerd

 

Een opdrachtnemer zal in de regel met één BGL kunnen volstaan voor al zijn opdrachtgevers en voor al zijn opdrachten. Dat is alleen anders als hij verschillende soorten werkzaamheden verricht, waardoor deze niet onder één noemer te scharen zijn. Verder kan het zo zijn dat een opdrachtnemer dezelfde soort werkzaamheden verricht bij al zijn opdrachtgevers, maar dat dit niet altijd onder dezelfde omstandigheden gebeurt. Die omstandigheden kunnen de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever raken.

 

De opdrachtgever krijgt een controlerende functie bij het vaststellen van de juistheid van de beschikking. Dat betekent ook dat de opdrachtgever  te maken krijgt met de gevolgen indien de beschikking ten onrechte is afgegeven.

 

Als opdrachtgever moet u toetsen of de omstandigheden en voorwaarden waaronder u de werkzaamheden uitvoert, overeenkomen met de omstandigheden en voorwaarden die in de BGL staan. Alleen dan geldt de vrijwarende werking van de beschikking en hoeft u als opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. Als opdrachtgever moet u een kopie van de BGL in uw administratie bewaren alsmede de identiteit van de opdrachtnemer vaststellen.

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief