Banner Uilhoorn & Fritse
 

Uw werknemer weigert passende arbeid, wat nu?

01-10-2014


Mag een werkgever bij  een werknemer die passende arbeid weigert een algehele loonstop toepassen of slechts het loon inhouden over de uren die de werknemer had kunnen en moeten werken?

 

De rechtspraak is tot voor kort verdeeld gebleven over de vraag hoe een loonstop toe te passen bij het weigeren van passende arbeid door de werknemer tijdens een re-integratietraject. Bij een algehele loonstop wordt het loon ook gestopt over de uren waarvoor de werknemer nog arbeidsongeschikt is. Bij een gedeeltelijke looninhouding  behoudt de werknemer zijn loon over de uren voor zover hij (nog) niet arbeidsgeschikt is. De Hoge Raad heeft zich op 6 juni 2014 over deze vraag uitgelaten en geoordeeld dat bij weigering van passende arbeid de werkgever een algehele loonstop mag toepassen tenzij een volledige loonstop naar de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.  In die gevallen mag het loon slechts gedeeltelijk worden ingehouden. Helaas geeft de Hoge Raad geen voorbeelden, dus zullen we toekomstige rechtspraak moeten afwachten.

 

Kiest een werkgever niet voor een algehele loonstop, dan stelt deze zich bloot aan het risico na het verstrijken van de wachttijd  van 104 weken een loonsanctie van het UWV opgelegd te krijgen. Dit omdat de werkgever onvoldoende gebruik heeft gemaakt van de ter beschikking gesteld sanctiemiddelen.

 

Conny Fritse

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief