Banner Uilhoorn & Fritse
 

Latere invoering 1ste tranche WWZ

05-06-2014


Eenvoudiger, sneller, eerlijker, maar ook goedkoper voor de werkgever, en meer gericht op het vinden van een nieuwe baan door de werknemer. Het Kabinet heeft ambitieuze plannen met het ingediende wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid. Het wetsvoorstel wordt in een enorm tempo door de Tweede en Eerste Kamer gejaagd.

 

De Tweede Kamer heeft het op 29 november 2013 ingediende wetsvoorstel zonder veel weerstand op 18 februari 2014 aangenomen. Wel is een deel van de WWZ tranche die op 1 juli 2014 zou moeten ingevoerd  verschoven naar 1 juli 2015, nl. de wijziging van de ketenbepaling.

 

Ketenregeling

Op grond van de huidige wetsbepaling ontstaat bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar binnen een periode van 3 maanden opvolgen, bij de vierde overeenkomst, of na 3 jaar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Per 1 juli 2015 moet dit worden: ''(...) binnen een periode van 6 maanden opvolgen, bij de vierde overeenkomst, of na 2 jaar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Eerste Kamer

Het wetsvoorstel is inmiddels door de Eerste Kamer op 3 juni 2014 plenair behandeld en wordt op 10 juni 2014 in stemming gebracht.

 

Op basis van het ongecorrigeerd stenografisch verslag van de plenaire behandeling valt op te maken dat ook het gehele resterende deel van de eerste tranche van de WWZ wordt verschoven en op een andere datum wordt ingevoerd, en wel op 1 januari 2015. Uiteraard moet de Eerste Kamer op 10 juni 2014 nog wel instemmen met het wetsvoorstel. De Minister is daarmee veel criticasters tegemoet gekomen zodat er nu volgens de Minister voldoende tijd is voor werkgevers om zich op de aanstaande wijzigingen voor te bereiden.

 

Latere invoering wijzigingen proeftijd, concurrentiebeding, aanzegverplichting

Dit betekent dat de gewijzigde wetsartikelen met betrekking tot proeftijd- en het concurrentiebeding, en het nieuwe wetartikel aanzegverplichting van de werkgever, niet per 1 juli 2014 maar per 1 januari 2015 van kracht worden.

 

Belangrijke wijzigingen op het gebied van de ketenregeling en het ontslagrecht moeten worden ingevoerd per 1 juli 2015, en wijzigingen in de WW op 1 juli 2016.

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen per e-mail info@uilhoorn-fritse.nl of telefonisch 078-6392060.

 

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief