Banner Uilhoorn & Fritse
 

Praktische bijeenkomst Wet Werk en Zekerheid

09-05-2014


Op 29 november 2013 is het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid ingediend bij de Tweede Kamer.

 

De Wet Werk en Zekerheid ziet onder andere op de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van de flexwerkers en wijziging van de Werkloosheidswet.

 

In de Memorie van Toelichting bij het ingediende wetsvoorstel staat o.a.: "de aanpassingen van het ontslagrecht in het onderhavig wetsvoorstel maken het stelsel eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers, en meer gericht op het vinden van een nieuwe baan.

 

Op 18 februari 2014 is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Op 23 april 2014 heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer verslag uitgebracht. In dit verslag wordt de regering verzocht om in totaal 69 vragen te beantwoorden.

 

Als het wetsvoorstel Werk en Zekerheid voor 1 juni 2014 door de Eerste Kamer wordt aangenomen zal een deel van de wet met ingang van 1 juli 2014 in werking treden. Het tweede deel van de wet wordt per 1 juli 2015 en het derde deel per 1 juli 2016 van kracht.

 

Voor u als ondernemer (met of zonder personeel) is het belangrijk om te weten welke veranderingen er in het arbeids- en ontslagrecht gaan plaatsvinden en welke maatregelen u moet nemen. De volgende onderwerpen komen onder andere aan het bod:

 • Wat moet er in de arbeidsovereenkomsten worden aangepast;
 • Wanneer mag ik nog een proeftijd en een concurrentiebeding overeenkomen;
 • Wat is een aanzegverplichting en wat zijn gevolgen als ik vergeet aan te zeggen;
 • Is het verstandig om voor de invoering van de wijziging van het ontslagrecht te reorganiseren of juist daarna;
 • Hoeveel tijdelijke contracten mag ik in de keten nog aanbieden;
 • Bij welke instantie moet ik zijn voor een bedrijfseconomisch ontslag of een disfunctionerende werknemer;
 • Wat is een transitievergoeding en kan ik hiervan afwijken;
 • Blijft het nog steeds mogelijk om nog een nul-urencontract te sluiten?

Na het volgen van de praktische bijeenkomst bent u volledig op de hoogte van alle nieuwe aspecten en de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid en kunt u dit in de praktijk toepassen. U kunt dan ook de vraag beantwoorden of het ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers wordt.

 

We houden op verschillende dagen gratis bijeenkomsten op kantoor voor kleine groepen zodat er voldoende ruimte is voor interactie en het stellen van vragen uit uw eigen praktijk.

 

De bijeenkomst wordt ingeleid door Conny Fritse en Mark Uilhoorn. Beiden hebben de specialistische post-academische leergang Arbeidsrecht (PALA) met succes gevolgd, en zijn lid van o.a. de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA), Vereniging voor Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA) en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

 

U kunt zich aanmelden voor de volgende dagen waarbij geldt vol = vol :

 • Dinsdag 20 mei
 • Dinsdag 27 mei
 • Maandag 2 juni
 • Donderdag 12 juni

De ontvangst is vanaf 15.45 uur. De bijeenkomst start om 16.00 uur en eindigt om 17.30 uur met een eventuele uitloop tot 18.00 uur.

 

U kunt zich aanmelden per e-mail (maar dat mag uiteraard ook per telefoon of fax) en kenbaar maken op welke dag u wenst deel te nemen onder vermelding van het aantal personen. U ontvangt van ons een bevestiging.

 

We zien u graag op ons kantoor aan de Toulonselaan 1, 3311 LT Dordrecht

Tel. 078-6392060; www.uilhoorn-fritse.nl, info@uilhoorn-fritse.nl

 

Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van deze bijeenkomsten.

 

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief