Banner Uilhoorn & Fritse
 

Onjuiste ziekmelding per Whatsapp reden voor ontslag

12-04-2014


Een pedagogisch medewerkster laat per Whatsapp bericht aan haar werkgever weten dat zij ziek is en in een ziekenhuis is opgenomen voor een blindedarmoperatie. De werkgever wil een bloemetje sturen maar ontdekt dat de werkneemster niet is opgenomen in het ziekenhuis. De werkneemster wordt op staande voet ontslagen. De werkneemster stelt dat als gevolg van haar psychische toestand de onjuiste ziekmelding haar niet kan worden aangerekend.

 

De pedagogisch medewerkster is sinds 2008 in dienst bij een kinderopvangorganisatie. Begin januari 2014 heeft de werkneemster zich middels een WhatsApp bericht ziek gemeld bij de werkgever: "Ben vannacht naar het ziekenhuis gegaan en word straks geopereerd aan mijn blindedarm".

 

De werkneemster wordt halverwege januari 2014 per brief op staande voet ontslagen. De werkgever heeft naar het ziekenhuis gebeld om een bloemetje naar de werkneemster te sturen. Gebleken is dat de werkneemster niet is opgenomen, ook niet in andere ziekenhuizen in de omgeving. De telefoon is verder ook niet beantwoord en de deur is ook niet opengedaan. De werkgever heeft daarop de ziekmelding geweigerd en de loonbetaling gestaakt. Andere gedragingen die aan het ontslag ten grondslag liggen zijn dat de werkneemster de personeelspot beheert maar daar geen verantwoording voor aflegt en geen inzage geeft. Bovendien zijn de gezondheid van kinderen en het voortbestaan van de kinderopvangorganisatie in gevaar gebracht door kinderen bij scholen op te halen met een auto zonder APK.

 

De rechter oordeelt dat het de werkneemster zwaar is aan te rekenen dat zij een onjuiste mededeling heeft gedaan over haar ziekenhuisopname en een blindedarmoperatie. Het vertrouwen van de werkgever is daarmee fors geschaad. Uit de door werkneemster overgelegde medische verklaringen blijkt onvoldoende dat sprake is van een psychische toestand van de werkneemster die de valse mededeling tot gevolg heeft gehad.

 

Nu het valselijk verzonden bericht naar voorlopig oordeel van de rechter een geldige dringende reden oplevert voor een ontslag op staande voet, worden de overige ontslaggronden verder niet besproken. De kort geding vordering van de werkneemster dat het loon moet worden doorbetaald, wordt afgewezen.

 

Bron: ECLI:NL:RBOVE:2014:1830, Rechtbank Overijssel, 08-04-2014

 

Mark Uilhoorn, Uilhoorn & Fritse Advocaten

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief