Banner Uilhoorn & Fritse
 

'Takkewijf' reden voor ontslag?

15-03-2014


De verkoopmedewerker is sinds 2001 in dient bij de Hema als verkoopmedewerkster. In de huisregels staat dat het vanzelfsprekend is dat klanten en collega's met respect worden behandeld. Houdt men zich niet aan de huisregels dan worden passende maatregelen getroffen. In de ondernemingscode staat dat klanten bepalend zijn voor het succes van de Hema. Uitgangspunt is dan ook dat alles in het werk wordt gesteld om aan de wensen van de klanten te voldoen en die te overtreffen.

 

In functioneringsgesprekken in 2007 en 2009 is werkneemster aangesproken op de onvriendelijke manier waarop zij met collega's en klanten omgaat. In 2010 heeft zij een formele waarschuwing gekregen naar aanleiding van het op onheuse wijze behandelen van een klant. Tijdens een beoordelingsgesprek in 2012 is opgemerkt: "Houding, gedrag en klantgerichtheid moeten echt beter anders zal dit gevolgen hebben voor de voortzetting van het dienstverband".

 

Eind 2013 constateert een teamleider dat de werkneemster tegen een klant die bijna de winkel verliet 'takkewijf' heeft gezegd. De klant zelf heeft het niet gehoord, maar andere klanten in de rij voor de kassa waarschijnlijk wel. De Hema heeft de werkneemster op het gedrag aangesproken en vervolgens bij brief laten weten dat de handelswijze ontoelaatbaar is, en tot beëindiging van het dienstverband wil overgaan.

 

Verweer werkneemster

De werkneemster ontkent dat zij niet goed zou functioneren, haar is ook nooit een verbetertraject aangeboden. Verslagen van functioneringsgesprekken heeft zij nooit ontvangen en zijn waarschijnlijk opgemaakt in het kader van de procedure. Waarschuwingsbrieven zijn bij haar ook onbekend, waarschijnlijk omdat het verkeerder adres is gebruikt, namelijk zonder toevoeging 'eerste etage'.

 

De werkneemster heeft verder veel last van spanningen door een zelfmoordpoging van haar dochter in 2011. Bovendien omdat zij zelf vanwege een hersenbloeding last heeft van neuropsychologische problemen waardoor zij sneller prikkelbaar en vermoeid is. Zij betwist 'takkewijf' te hebben gebruikt, wel heeft zij gezegd het een 'takkestreek' te vinden dat bij het uitdelen van stickers van een kortingsactie, klanten ontevreden zijn omdat deze actie niet geldig is op het moment van het uitdelen.

 

Rechterlijk oordeel

De rechter is van oordeel dat het aannemelijk is dat de werkneemster op haar klantonvriendelijk gedrag is aangesproken, en dat zij op de hoogte was van de huisregels en de ondernemerscode. De gebeurtenis uit 2013 en de voorgeschiedenis maken dat volgens de rechter sprake is van een objectief dringende reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter beslist echter dat vanwege de persoonlijke omstandigheden - anciënniteit, kostwinnerschap, medische beperking en leeftijd - dit een te zware maatregel is. De arbeidsovereenkomst wordt wel ontbonden maar dan op grond van verandering van omstandigheden overigens zonder toekenning van een vergoeding aan de werkneemster.

 

Tip: Bij het oordeel of de arbeidsovereenkomst ontbonden moet worden, worden alle omstandigheden van het geval meegewogen.

 

Bron: ECLI:NL:RBAMS:2014:1131, Rechtbank Amsterdam, 17-02-2014

 

Mark Uilhoorn, Uilhoorn & Fritse Advocaten

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief