Banner Uilhoorn & Fritse
 

Wijziging Ontslagbesluit per 1 april 2014

13-03-2014


Bij een ontslag om bedrijfseconomisch redenen kan het als gevolg van de toepassing van het zogenoemde afspiegelingsbeginsel nu zo zijn dat bijvoorbeeld een 55-jarige werknemer moet worden ontslagen en een 72-jarige werknemer, die dezelfde werkzaamheden verricht, in dienst kan blijven.

Op grond van de wijziging van het Ontslagbesluit met ingang van 1 april 2014 worden AOW-gerechtigde werknemers in geval van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen het eerst voor ontslag in aanmerking gebracht. Hiermee wordt voorkomen dat een werknemer die voor zijn inkomen aangewezen is op het verrichten van arbeid plaats moet maken voor een AOW-gerechtigde werknemer voor wie dat niet het geval is. Het in deze regeling gemaakte onderscheid naar leeftijd wordt hiermee objectief gerechtvaardigd.

Concreet betekent dit dat bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder wordt gewijzigd in 55 jaar tot de AOW-leeftijd.

Op grond hiervan worden de AOW-gerechtigde werknemers binnen een categorie uitwisselbare functies het eerst voor ontslag in aanmerking gebracht, voordat de leeftijdsgroepen in aanmerking komen. In het geval er minder arbeidsplaatsen vervallen dan er AOW-gerechtigde werknemers zijn dan geldt voor deze groep werknemers het anciënniteitsbeginsel. De AOW-gerechtigde met het kortste dienstverband komt het eerst voor ontslag in aanmerking.

Conny Fritse

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief