Banner Uilhoorn & Fritse
 

Beperking aantal commissariaten

10-11-2011


Met de Wet Bestuur en Toezicht wordt het stapelen van toezichthoudende functies aan banden gelegd. Het Ministerie van Veiligheid en Justistie heeft op 13 juli 2011 informatie verstrekt voor welke rechtspersonen deze wettelijke regels gelden.

 

De regeling betreft de NV/BV/Stichting die op 2 opeenvolgende balansdata voldoet aan 2 van de volgende 3 grenzen: waarde activa meer dan EUR 17,5 miljoen, netto-omzet meer dan EUR 35 miljoen, gemiddeld aantal werknemers 250 of meer.

 

Een persoon kan niet tot bestuurder of commissaris worden benoemd bij een rechtspersoon die aan de voorwaarden voldoet, wanneer hij al een maximum aantal commissariaten vervult bij andere grote rechtspersonen.

 

Een bestuursfunctie mag worden gecombineerd met maximaal 2 commissariaten bij andere grote rechtspersonen. Het voorzitterschap van de RvC van een andere grote rechtspersoon mag niet worden gecombineerd.

 

Een commissariaat mag worden gecombineerd met maximaal 4 andere commissariaten (waarbij een voorzitterschap dubbel telt) bij andere grote rechtspersonen.

 

Buiten beschouwing blijven o.a. commissariaten bij groepsmaatschappijen van de grote NV/BV/stichting.

 

Inwerkingtreding van de wet is beoogd per 1 januari 2012. Benoemingen tot bestuurder of commissaris voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet worden niet geraakt door de nieuwe regeling. Reeds benoemde personen kunnen in functie blijven tot het einde van de benoemingstermijn.

 

Vindt de benoeming na datum inwerkingtreding van de wet plaats bij een niet grote rechtspersoon en wordt deze daarna op enig moment gekwalificeerd als groot, dan heeft dat geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van die benoeming.

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief