Banner Uilhoorn & Fritse
 

Voorstel D66: wijziging arbeids- en ontslagrecht

10-11-2011


Het wetsvoorstel beoogt een wijziging van het ontslagrecht tot stand te brengen ter verbetering van de rechtsbescherming bij ontslag.

 

Het voorstel maakt een einde aan het naast elkaar bestaan van twee verschillende ontslagroutes met grote verschillen in doorlooptijd, procesgang en ontslagvergoedingen. Afscheid wordt genomen van een systeem dat heeft geleid tot juridisering van de arbeidsverhoudingen.

 

De beoogde nieuwe situatie: opzeggen van de arbeidsovereenkomst wordt de wijze waarop een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt beëindigd. De aanvraag voor een ontslagvergunning bij het UWV WERKbedrijf komt te vervallen. De werkgever moet de werknemer die hij wil gaan ontslaan van te voren horen. Is de arbeidsovereenkomst opgezegd dan kan de werknemer naar de rechter die het ontslag vol mag toetsen.

 

Concludeert de rechter dat het ontslag onredelijk is dan wordt aan de werknemer een schadevergoeding toegekend. Is het ontslag kennelijk onredelijk dan wordt de dienstbetrekking hersteld. Op verzoek van de werkgever en/of werknemer kan dit worden afgekocht met een vergoeding naar billijkheid.

 

Partijen hebben de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie.

 

De ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter is alleen nog behouden voor de situatie van een dringende reden. Of in het geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarin geen tussentijdse opzegtermijn is overeengekomen.

 

De werkgever die de arbeidsovereenkomst opzegt vult gedurende 3 maanden de WW-uitkering van de werknemer aan. De aanvulling bedraagt 15 % van het bruto loon over de eerste 2 maanden (gemaximeerd tot 15 % van het bruto maximum dagloon gedurende de eerste 2 maanden), en 20 % van het bruto loon over maand 3 (gemaximeerd tot 20 % van het bruto maximum dagloon over maand 3).

 

De ketenregeling van maximaal 3 arbeidsovereenkomsten in een maximale periode van 36 maanden of 3 jaar, wordt gewijzigd in 2 arbeidsovereenkomst en 24 maanden / 2 jaar.

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief