Banner Uilhoorn & Fritse
 

Stopzetten van loon

31-10-2013


Mogelijk heeft u er al een keer mee te maken gehad, een zieke werknemer die het re-integratietraject belemmert door bepaalde passende arbeid te weigeren of weigert het door de bedrijfsarts opgestelde opbouwschema te volgen. U heeft dan de mogelijkheid om het loon van deze werknemer stop te zetten. Stel dat de werknemer slechts 2 uur per dag kan re-integreren, voor welk deel van het loon geldt dan de loonsanctie. Voor de 2 uur per dag dat de werknemer geacht wordt te re-integreren of voor het gehele loon. Deze vraag is recentelijk beantwoord door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het ging in deze zaak om de volgende casus.

 

Werknemer is in 2006 in dienst getreden bij werkgever in de functie van horecamedewerker voor 40 uur per week. De werknemer zat in een coffeeshop achter de balie van waaruit softdrugs worden verkocht. Op 12 april 2012 heeft werknemer zich ziek gemeld als gevolg van beperkingen en daardoor verminderde belastbaarheid van de voeten en schouders.

 De bedrijfsarts heeft geadviseerd een paar uur per dag te re-integreren. Werknemer heeft hier - ondanks diverse aanmaningen van de werkgever, waarschuwing met loonopschorting gevolgd door eventuele loonsanctie en deskundige oordeel UWV-arts - geen gehoor aan gegeven. In december 2012 staakt werkgever met de volledige loonbetaling.

 

In kort geding oordeelt de kantonrechter dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de werkgever in geval van toepassing van de loonsanctie het volledige loon mag uitsluiten. Wanneer een loonstop slecht betrekking zou hebben op het aantal uren waartoe een werknemer in staat wordt geacht passend werk te verrichten maar dit heeft geweigerd, de sanctie voor een belangrijk deel zijn effect zou verliezen. De sanctie is een prikkeling tot nakoming. Er zijn echter gevallen denkbaar waarbij de werknemer slechts een geringe overtreding heeft begaan en dat een volledige beëindiging van het loon onredelijk zou zijn. Een dergelijke uitzondering is hier niet aan de orde. In hoger beroep bekrachtigt het Hof het vonnis van de kantonrechter.

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief