Banner Uilhoorn & Fritse
 

Kop of Munt: schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

22-10-2013


Werkneemster zegt tijdens een teambijeenkomst dat als een collega wordt ontslagen, zij ontslag neemt. De werkgever verkrijgt een ontslagvergunning vanwege ede verstoorde arbeidsrelatie en zegt de arbeidsovereenkomst van de werkneemster op. Werkneemster vordert EUR 120.000,00 in verband met kennelijk onredelijke opzegging.

 

Een werkneemster is in dienst bij onderneming Kop of Munt tegen een salaris van EUR 6.000,00 bruto per maand. Tijdens een teambespreking wordt door de directie medegedeeld dat een collega wordt ontslagen. De werkneemster laat weten dit besluit niet integer te vinden, en zegt zelf ontslag te nemen als de collega wordt ontslagen. De werkgever vraagt een ontslagvergunning aan bij het UWV op grond van een verstoorde arbeidsrelatie. De vergunning wordt verkregen en de arbeidsovereenkomst wordt door de werkgever opgezegd.

 

De werkneemster vordert een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag voor een bedrag van EUR 120.000,00 (bruto). De rechter oordeelt dat geen situatie op de werkvloer was ontstaan die verder functioneren van de werkneemster in de weg stond. De mededeling dat de werkneemster ontslag zou nemen is gedaan in een emotionele uitbarsting. Meningsverschillen binnen een team maken nog niet dat de arbeidsovereenkomst in dat geval beëindigd zou moeten worden. Het had op de weg van de werkgever gelegen om de uitbarsting te bespreken en te beoordelen of de werkneemster na het wegzakken van de emoties nog steeds bij haar standpunt bleef dat zij ontslag zou nemen.

 

De hoogte van de schadevergoeding is voor de rechter moeilijk te bepalen omdat de werkneemster vanuit de WW een eigen bedrijf is begonnen. De rechter beslist dat gedurende een - in de uitspraak geanonimiseerd - aantal maanden de WW-uitkering tot het laatst verdiende loon moet worden aangevuld.

 

Tip: Neemt een werknemer zelf ontslag dan moet worden nagegaan of sprake is van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring, en of de werknemer op de hoogte is van de consequenties van de ontslagname.

 

Bron: Rechtbank Amsterdam, loc. Amsterdam,1 oktober 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:6431

 

Saffira van Wijk, Uilhoorn & Fritse Advocaten

Rotterdam / Dordrecht

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief