Banner Uilhoorn & Fritse
 

Afschaffen Stamrecht / Fiscaal voordelig uitkeren in 2014

21-10-2013


In het Belastingplan 2014 is een wetsvoorstel opgenomen om de stamrechtvrijstelling voor de ontslagvergoeding per 1 januari 2014 af te schaffen, en om de stamrechten in 2014 eenmalig voordelig uit te laten keren.

 

Eenmalig voordelig uitkeren in 2014

Eénmalig kunnen - het is geen verplichting - in 2014 versneld de bestaande stamrechten met 20% korting worden uitgekeerd. Alleen over de resterende 80% van het stamrecht wordt belasting geheven. Geen onderscheid wordt gemaakt tussen een stamrecht-BV of stamrechten bij een bank, beleggingsinstelling of een verzekeraar.

 

Naar aanleiding van het begrotingsakkoord van 11 oktober 2013 zijn nieuwe belastingmaatregelen voorgesteld. In de Tweede nota van wijziging is opgenomen dat om misbruik te voorkomen dit stamrecht vóór 15 november 2013 moet zijn overgemaakt.

 

Staatssecretaris Weekers op 7 nov. 2013: "Deze voorwaarde heb ik erin opgenomen om anticiperend gedrag te beperken."

 

"Als mensen in 2013 nog een gouden handdruk meekrijgen, kunnen ze ervoor kiezen om deze in één keer te laten uitkeren en deze rondom de middelingsregeling over drie jaar uit te laten smeren. Ze kunnen de zaak ook onderbrengen in een stamrecht-bv, een stamrechtlijfrente of een bankspaarproduct. Dan kunnen ze echter niet meteen per 1 januari volgend jaar profiteren van een belastingkorting om dat stamrecht weer ongedaan te maken."

 

"Natuurlijk is het niet de bedoeling dat de grens zodanig streng wordt gehanteerd dat mensen worden getroffen in bijvoorbeeld gevallen waarin de werkgever het bedrag wel heeft overgemaakt voor 15 november, maar het pas na de 15de is bijgeschreven op de rekening van de aanbieder of is geparkeerd op een tussenrekening, simpelweg omdat administratieve processen zo lopen. Het gaat erom wanneer de werkgever het geld heeft overgemaakt."

 

Afschaffen stamrechtvrijstelling

Naar aanleiding van vragen heeft staatssecretaris Weekers op 7 november 2013 ook duidelijkheid geschapen over grensgevallen in verband met het afschaffen van de stamrechtvrijstelling.

 

"Essentieel is dat de aard en omvang van de vrijgestelde stamrechtaanspraken op 31 december 2013 voldoende bepaald of bepaalbaar zijn."

 

"Dat betekent dat voor 1 januari 2014 een stamrechtovereenkomst getekend dient te zijn waaruit blijkt dat de werkgever aan zijn werknemer een aanspraak toekent op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd loon of te derven loon, die niet later ingaan dan in het jaar waarin de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Uit die overeenkomst dient tevens te blijken dat het bedrag ter financiering van de aanspraak bij een in de wet aangewezen aanbieder wordt ondergebracht. Ook de ontslagdatum dient op 31 december 2013 vast te staan. Dat betekent echter niet dat de feitelijke ontslagdatum per se al in 2013 gelegen dient te zijn. Het ontslag moet dus wel aangezegd zijn voor 31 december 2013 en binnen korte termijn worden uitgevoerd.  Dan vraag je je natuurlijk af wat een korte termijn is. Daarvan is in ieder geval sprake als het gaat om de wettelijke opzegtermijn. Een wettelijke opzegtermijn kan, inclusief de wettelijke verlengingsmogelijkheid, oplopen tot uiterlijk een half jaar. Dat is dus de redelijke termijn waar ik het zojuist over had."

 

Concluderend: Om nog in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen van een stamrechtovereenkomst dient de stamrechtovereenkomst vóór 1 januari 2014 getekend te zijn. De ontslagdatum dient op 31 december 2013 duidelijk te zijn, de feitelijke ontslagdatum moet gelegen liggen vóór 1 juli 2014.

 

(Onduidelijk is ten aanzien van de datum van 1 juli 2014 nog wel welke opzegtermijn (van de werkgever of de werknemer) gehanteerd moet worden)

 

Om in aanmerking te komen voor het in 2014 eenmalig vroegtijdig fiscaal uitkeren van de stamrecht (80%-regeling) dient het bedrag voor de stamrecht vóór 15 november 2013 te zijn overgemaakt.

 

De Eerste Kamer heeft op 18 december 2013 ingestemd met het wetsvoorstel.

 

Laatste aanpassing: 30 dec. 2013

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief