Banner Uilhoorn & Fritse
 

Publicatielijst

01-01-2005


Conny Fritse

 

sinds 2007 in E-zine Arbeidsrecht, HR Praktijk, WEKA Uitgeverij B.V. www.hrpraktijk.nl

-Vertrouwensbreuk: een gerechtvaardigde ontbinding? 18 feb. 2013

- Alcoholmisbruik, 6 juli 2012

- Arbeidsongeschikte werknemer gaat niet mee over bij overgang van onderneming, 12 dec. 2011

- Eigenrisicodragerschap van de ondernemer, 12 dec. 2011

- Passende arbeid is geen bedongen arbeid, 8 nov 2011

- Arbeidsgeschikt of -ongeschikt? Stel proefondervindelijk vast, 12 okt 2011

- Opname uit pensioen BV wordt gezien als afkoop van pensioen, 1 aug 2011

- Formulering inhoud beëindigingsregeling luistert nauw, 19 juli 2011

- Foutje in pensioenbrochure: wat zijn de rechten van de werknemer? 8 juni 2011

- Terugvordering studiekosten onaanvaardbaar, 19 april 2011

- Hof Van de Grijp/Stam: Geen kennelijk onredelijk ontslag, 8 maart 2011

- Loonsanctie vanwege onvoldoende re-integratie-inspanningen, 26 januari 2011

- Ziektedagen mogen niet worden aangemerkt als vakantiedagen, 25 januari 2011

- Aansprakelijkheid werkgever voor verduistering lease-auto door werknemer, 16 nov. 2010

- Loondoorbetaling meeruren bij ziekte, 19 okt. 2010

- Werkgeversaansprakelijkheid voor schade van werknemer als gevolg van een val? 29 sept. 2010

- De zieke kip of het ei: eerst loon dan werken of eerst werken dan loon, 27 aug. 2010.

- Coöperatie is een samenhangende eenheid, 10 maart 2010

- Arbeidsongeschikt: tweemaal recht op 104-wekentermijn? 17 februari 2010

- Bedrog reden voor herroeping van ontbindingsbeschikking, 20 januari 2010

Vanaf 2007 diverse arbeidsrechtelijke publicaties in PZ Nieuws en Tips (WEKA Uitgeverij)

 

in Arbo Rendement, Rendement Uitgeverij B.V., www.arbo-rendement.nl

- Bedongen arbeid. Zo bedongen, zo geronnen, nr. 10, 2011.

- Bedongen arbeid, passende arbeid en loondoorbetaling, hoe zit dat nou? nr. 7/8, juli/augustus 2010.

- Een streep door de rekening. Aansprakelijkheid werkgever bij arbeidsongeschiktheid door werkstress, nr 12, december 2009

- Rechtspositie werknemers die minder dan 35 % arbeidsongeschikt zijn, nr 11, november 2008

 

Drechtsteden Business (zakenmagazine voor Zuid-Holland Zuid)

- Gouden handdruk bij kennelijk onredelijk ontslag? december 2009

 

Mark Uilhoorn

 

Het Financieele Dagblad, Verkorte looptijd arbeidscontract, 23 september 2011.

 

Lumaxproducties.nl

Gastblog

- Arbeidsrelaties en sociale media: een statusupdate, juni 2013

- Cameratoezicht op de werkvloer: Ik zie, ik zie, wat ik wel / niet mag zien, 20 mrt 2013 

- Ontslagrecht: een paradijs voor advocaten? 16 jan. 2013

 

Sprout.nl

- Tip om maximale proeftijd te omzeilen, 19 dec 2010

 

In het Nieuws (Nieuwsbrief Werkgevers Drechtsteden)

- Eigen faillissementsaanvraag leidt tot einde arbeidsovereenkomst van bestuurder, okt. 2010

 

(sinds 2007) E-zine Arbeidsrecht, HR Praktijk, WEKA Uitgeverij B.V. www.hrpraktijk.nl

- Warme koffie in gezicht van collega gooien ontslag op staande voet? 16 augustus 2013

- Ontslag directeur wegens fraude bij aanvraag hypotheek, 12 aug. 2013

- Werknemer verzoekt einde arbeidsovereenkomst wegen schelden door werkgever, 15 juli 2013

- Aansprakelijkheid arbodienst voor loonsanctie UWV, 3 juli 2013

- Diefstal restmateriaal reden voor ontslag? 26 juni 2013

- "Dik varken, schreeuw niet zo"reden voor ontslag? 24 juni 2013

- Ontbreken inzicht tot veranderen bedrijfscultuur wordt leidinggevende noodlottig, 23 mei 2013

- Oproepkrachten moeten minimaal 3 uren per oproep worden betaald, 15 mei 2013

- Transitiebudget voor duurzame inzetbaarheid, 8 mei 2013

- Meenemen colablikje reden voor ontslag op staande voet, 13 mrt. 2013

- Ontslag kennelijk onredelijk vanwege pensioenschade, 14 feb 2013

- Organisatie moet zich aanpassen aan re-integrerende werknemer, 30 jan. 2013

- Ziekmelding per WhatsApp, 10 dec. 2012

- Uitleg van concurrentiebeding niet alleen taalkundig, 10 dec. 2012

- Ziekmelding op dezelfde dag als indienen ontslagvergunning, 7 dec. 2012

- Uitgebuite werkneemster ontvangt loon over 80 uur per week, 4 dec. 2012

- Loondoorbetaling bij cosmetische ingrepen, 13 nov. 2012

- Giften reden voor ontslag, 13 nov. 2012

- Ontslag wegens verkopen schoolcomputers via Marktplaats, 12 nov. 2012

- Geen verplichting aanbieden scholing of outplacement bij ontslag, 12 nov. 2012

- Berichten op Facebook zijn schending relatiebeding, 1 nov. 2012

- Alcoholprobleem leidt tot ontslag, 18 okt. 2012

- Schriftelijkheidsvereiste concurrentiebeding, 18 okt. 2012

- Beëindigingsvergoeding naar erfgename, 18 okt. 2012

- Nederlandse Staat aansprakelijk voor late vakantiewetgeving, 6 sept. 2012

- Twitterbericht geen overtreding relatiebeding, 5 sept 2012

- Bezoek aan gok en seks websites leidt tot einde arbeidsovereenkomst, 5 sept. 2012

- Ex-werkgever betaalt voor instandgehouden concurrentiebeding, 4 sept 2012

- Nieuwe vakantiedagenwetgeving geen terugwerkende kracht, 2 sept 2012

- Opzetten eigen bedrijf geen reden voor loonopschorting, 31 juli 2012

- UWV aansprakelijk voor ondeugdelijke ontslagvergunning, 8 juli 2012

- Geen einde arbeidsovereenkomst van rechtswege bij 65 jaar, 8 dec. 2011

- Ernstig overgewicht leidt tot einde arbeidsovereenkomst, 2 dec. 2011

- Proeftijd van 6 maanden, kan dat? 28 okt 2011

- Concurrentiebeding per mail overeengekomen is rechtsgeldig, 26 okt 2011

- Herrie in de keuken leidt tot ontslag, 26 sept 2011

- Interpretatie Wet Melding Collectief Ontslag conform richtlijn, 26 sept 2011

- Toch geen hoger beroep in ontbindingszaken, 14 sept 2011

- Vijandig bod op onderneming geen reden ontslag directeur, 16 aug 2011

- Concurrentiebeding: over schriftelijkheidsvereiste kan worden getwist, 20 juli 2011

- Werknemer verzoekt ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens opzegtermijn, 22 juni 2011

- Eén slok wijn tijdens werktijd is geen alcoholmisbruik, 12 mei 2011

- Verval concurrentiebeding door wegvallen bedongen arbeid, 12 mei 2011

- Niet meewerken aan re-integratie: loon stopzetten of opschorten? 12 mei 2011

- Einde subsidie geen geldige ontbindende voorwaarde, 14 mrt 2011

- Alcoholgebruik in privé-tijd wordt medewerker CBR fataal, 8 feb. 2011

- Stopzetten loon bij inname rijbewijs? 25 januari 2011

- Verborgen camera's stellen verkeerd gebruik kassa vast. 11 januari 2011

Vanaf 2007 diverse arbeidsrechtelijke publicaties in PZ Nieuws en Tips (WEKA Uitgeverij)

 

in Het Journaal (Huis-aan-Huis ed. Zwijndrecht, H.I. Ambacht e.o.)

- Lekker bakkie koffie. Pesten en grof taalgebruik op de werkvloer, sept. 2013

- 'No cure, no pay', april 2013

- Valentijnsdag, februari/maart 2012

- Borrelpraat, september 2011,

- Nieuwjaarsreceptie, nr. 1 jan. 2011

- 1 april, nr. 5 nov. 2010

 

In Arbo Rendement, Rendement Uitgeverij B.V., www.arbo-rendement.nl

- Bespied op de zaak. Medewerkers hebben ook op de werkvloer recht op privacy, nr 6, juni 2009

- Re-integratie? Dat regelt u zelf wel! nr 5, mei 2009

- Aansprakelijkheid voor uitzendkrachten, nr 2, februari 2009.

- Loondoorbetaling bij blessures, nr 10, oktober 2008.

- Het verzuimprotocol helpt zieke werknemers weer aan het werk, nr 9, september 2008.

 

In MT Rendement, Rendement Uitgeverij B.V., www.mt-rendement.nl

- 'Soms wordt u er ziek van ...''. Pak hoog ziekteverzuim aan met een protocol, nr 4, april 2009

 

Andere publicaties:

- Contributor for The Netherlands in: "The Common Core of European Private law. The Trento Project." Barbara Pozzo (ed), "Property and Environment. Old en new remedies to protect natural resources in the European Context", Stämpfli Publishers Ltd., 2007. (Engels)

- 'The Kolpak Case: The Principle of Non-discrimination on Grounds of Nationality for Sports Players', in: European Current Law, Sweet & Maxwell, November 2003, p. xi-xv. (Engels)

- (with Edward H.P. Brans) Annex 3 Liability for Ecological Damage and Assessement of Ecological Damage. White Paper on Environmental Liability, European Commission, Directorate-General for the Environment, COM (2000) 66 final, 9 February 2000, p. 46-48. (Engels)

- 'The Bosman case. The consequences of freedom of movement for sports players' in: European Current Law, Sweet & Maxwell, October 1998, p. xi-xvi. (Engels)

- Mens-erger-je-niet bij kaarslicht. Buitencontractuele aansprakelijkheid voor leidingschade, in: (red.) P.G.J. van den Berg, W.T.M. Uilhoorn, '... maar dit geheel terzijde', opstellen aangeboden aan Prof. mr. J.M. van Dunné, Vermande, mei 1997, p. 135-148.

- Convenanten als instrumentarium bij milieubeleid door de overheid. Een inventarisatie, in: J.M. van Dunné, Milieu en aansprakelijkheid, serie: Aansprakelijkheidsrecht. deel 2, Gouda Quint 1994, p. 51-72.

- (i.s.m. E.H.P. Brans) Sherbro zou in VS veel meer betalen voor vervuiling, de Volkskrant, 5 februari 1994.

 

Meerdere bijdragen aan:

- In het Nieuws (Nieuwsbrief van Werkgevers Drechtsteden), 2005 - heden

- Voetbalzaken (uitgave van Nederlandse Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO)), 2000-2001

- Environmental Liability (Engels) 1995-1997

- Juridisch up to date (Nederlands) 1995-1997

- Tijdschrift voor Milieu-aansprakelijkheid (TMA) 1994-1996

 

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief