Banner Uilhoorn & Fritse
 

Lauwe koffie in gezicht collega gooien: ontslag op staande voet?

14-08-2013


Een werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij een beker warme koffie in het gezicht van een collega heeft gegooid. De werknemer is eerder gewaarschuwd voor agressief gedrag ten opzichte van collega's.

 

De werknemer in de functie van bezorger/installateur bij een elektro-speciaalzaak verweert zich door te stellen dat zijn collega is begonnen. Deze collega stond net buiten het pand te roken en hield bewust zijn voet tegen een sensor waardoor de werknemer het pand niet kon betreden. De collega stond te roken op een plek waar dat niet was toegestaan terwijl de werknemer vanwege zijn gezondheid een fel tegenstander is van roken in het pand. Deze collega is niet ontslagen en heeft ook geen sanctie gekregen. De werkgever vindt echter het gooien van koffie in iemands gezicht en hals een manier van doen die alle perken te buiten gaat.

 

Algemene beoordeling ontslag op staande voet

Bij de beoordeling van de gerechtvaardigdheid van het ontslag op staande voet moet de kantonrechter alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang beschouwd, in aanmerking nemen. Daarbij moet de kantonrechter de aard en de ernst van de dringende reden afwegen tegen de door de werknemer aangevoerde persoonlijke omstandigheden, zoals de aard en de duur van de dienstbetrekking, de wijze waarop de werknemer de dienstbetrekking heeft vervuld, de wijze waarop de werkgever reageerde op eerdere soortgelijke gedragingen en de gevolgen van het ontslag voor de werknemer.

 

Minder zwaarwegende maatregel

De rechter oordeelt dat de schriftelijke waarschuwing uit 2010 te lang geleden is om gewicht in de schaal te kunnen leggen. Het had bovendien op de weg van de werkgever gelegen om iemand die al 22 jaar in dienst is te begeleiden om zijn gedrag aan te passen. Het geven van waarschuwingen is onvoldoende. De gevolgen van het ontslag op staande voet voor de werknemer zijn gelet op het lange dienstverband en zijn eenzijdige werkervaring, in verhouding tot het belang van de werkgever bij voorkoming van de onderhavige gedraging van de werknemer, te ernstig om het ontslag te rechtvaardigen. De werkgever had er onder de gegeven omstandigheden voor moeten kiezen een minder zwaarwegende maatregel tegen de werknemer te treffen. De werknemer moet weder te werk worden gesteld.

 

Tip: Bij een ontslag op staande voet moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen.

 

Bron: Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, 1 augustus 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:6142

 

Mark Uilhoorn

Uilhoorn & Fritse Advocaten

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief