Banner Uilhoorn & Fritse
 

De nieuwe Ziektewet / premie Ziektewet - Flex

18-07-2013


Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetter (NeZaVa) ingevoerd. Doel van de wet is de instroom in de WIA te beperken. De door de overheid te betalen uitkeringen van ziekte en arbeidsongeschiktheid worden toegerekend aan de werkgever bij wie de (tijdelijke) werknemer ziek is geworden.

 

Medio juni / juli 2013 ontvangen werkgevers een brief van het UWV waarin de gedifferentieerde premies ZW en WGA voor flexwerkers 2014 is vermeld. De premies voor 2014 worden berekend over gegevens van 2012. Het gaat daarbij om Ziektewet- en WGA-uitkeringen die in dat jaar zijn toegekend aan (ex)werknemers. Voor de Wet BeZaVa zijn flexwerkers die werknemers die:

  • Ziek worden en een fictief dienstverband hebben (thuiswerkers / provisiewerkers);
  • Ziek uit dienst gaan (uitzendkrachten met een contract met uitzendbeding, medewerkers met een tijdelijk dienstverband, en medewerkers die ziek zijn op het moment waarop het vaste dienstverband wordt beëindigd);
  • Binnen 4 weken na het einde van het dienstverband ziek worden (nawerking van de Ziektewet).

 

Tip: Het is raadzaam om de beslissingen die u ontvangt van het UWV te controleren om er zeker van te zijn dat u niet te veel betaalt. Bent u het niet eens met de beslissing dan kunt u bezwaar maken. Dit moet binnen 4 weken na dagtekening van de brief. Wij kunnen u daar bij helpen.

 

Mark Uilhoorn

Uilhoorn & Fritse Advocaten

 

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief