Banner Uilhoorn & Fritse
 

Aansprakelijkheid Arbo-dienst voor loonsanctie UWV

17-07-2013


Een onderneming wisselt na 3 jaar van arbodienst. Het UWV heeft ten aanzien van een zieke werknemer van de onderneming beslist dat door de onderneming niet aan de re-integratieverplichting is voldaan. Het UWV legt de onderneming vervolgens een loonsanctie op. De onderneming houdt de nieuwe arbodienst hiervoor aansprakelijk.

 

De onderneming in reparatie en onderhoud van vrachtauto's is per 1 januari 2010 gewisseld van arbodienst. De betreffende werknemer was al sinds januari 2009 arbeidsongeschikt. Bij de beoordeling na 2 jaar ziekte heeft het UWV een loonsanctie opgelegd omdat te laat het zogeheten 2de spoor is ingezet. Door de onderneming worden zowel de oude als de nieuwe arbodienst aansprakelijk gehouden.

 

Eerste spoor / Tweede spoor

Van een redelijk bekwame arbodienst mag verwacht worden dat de werkgever het volgen van het 2de spoor wordt geadviseerd, zodra duidelijk is dat re-integratie 1ste spoor in eigen of passende arbeid bij de werkgever niet meer tot de mogelijkheden behoort.

 

De bedrijfsarts van de nieuwe arbodienst had ook zonder over het dossier van de vorige bedrijfsarts te beschikken een actievere rol moeten spelen om een goede evaluatie te maken van het eerste ziektejaar en voorbereidingen moeten treffen voor re-integratie 2de spoor. De arbodienst mag zich niet achter haar algemene voorwaarden verschuilen waarin is bepaald dat de werkgever verplicht is om alle informatie te verschaffen die zij nodig heeft voor het deugdelijk uitvoeren van de overeengekomen diensten. Die verplichting van de werkgever doet aan de eigen verantwoordelijkheid van de arbodienst voor een deugdelijke eerstejaarsevaluatie niet af. De rechter houdt de arbodienst aansprakelijk.

 

Tip: Tegen een door het UWV opgelegde loonsanctie waarbij het loon één jaar lang moet worden doorbetaald, kan bezwaar worden gemaakt. De tekortkomingen in de re-integratie kunnen worden hersteld waardoor de opgelegde loonsanctie kan worden verkort.

 

Bron: Rechtbank Midden-Nederland, sector kanton, 24 april 2013, LJN: CA0043.

 

Mark Uilhoorn

Uilhoorn & Fritse Advocaten

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief