Banner Uilhoorn & Fritse
 

Banken richten voor erfgenamen loket op voor slapende tegoeden bankrekeningen

11-07-2013


Banken hebben het plan begin 2015 een digitaal loket op te richten zodat erfgenamen inzicht kunnen krijgen in slapende tegoeden op bankrekeningen van erflaters.

 

Dit zou eenvoudiger moeten zijn dan de huidige wijze waarbij de notaris moet worden ingeschakeld of een ingewikkeld administratief systeem gebruikt wordt.

 

"Na 20 jaar is er, volgens het Burgerlijk Wetboek, sprake van verjaring en vervalt het tegoed aan bank. Het gezamenlijk beleid van de banken is echter dat geld op slapende rekeningen altijd worden uitbetaald aan de rechthebbenden. Ondanks de algemene wettelijke verjaringstermijn van 20 jaar.

 

Het beoogde digitale proces ziet er globaal als volgt uit:

 

1. Een erfgenaam en/of degene die belast is met de afhandeling van de nalatenschap (executeur, notaris) vermoedt dat de erfgenaam recht heeft op een tegoed op een bankrekening op naam van de overledene, maar kan zelf geen sporen terugvinden bij welke bank(en) deze tegoeden zich zouden bevinden. Voor een centrale navraag bezoekt hij/ zij de website van het digitaal centraal loket. Hier vindt de navrager de spelregels voor de navraagprocedure en kan zijn/ haar navraag indienen door zijn/ haar persoonlijke gegevens in te vullen en de wettelijk vereiste documenten toe te voegen.

 

2. De digitale navraag wordt automatisch doorgestuurd naar de bij het loket aangesloten banken.

 

3. Banken voeren de navraag uit en sturen binnen de afgesproken termijn een digitaal bericht terug naar het centraal loket, of er wel of geen tegoeden op naam van de overledene zijn aangetroffen waar de betreffende erfgenaam mogelijk recht op heeft.

 

4. Na afloop van de afgesproken termijn wordt er vanuit het digitaal centraal loket een e-mailbericht naar de navrager gestuurd met hierin de uitkomst van zijn/ haar navraag. Bij gevonden tegoeden op naam van de overledene waar de navrager mogelijk recht op heeft, vermeldt het e-mailbericht de te nemen vervolgstappen voor de betreffende consument. Let op: de hoogte van het gevonden bedrag wordt niet vermeld. Ook zal pas definitief kunnen worden vastgesteld of de navrager daadwerkelijk recht heeft op de betreffende tegoeden, als het bankspecifieke navraagproces (zie stap 5) is doorlopen.

 

5. De erfgenaam meldt zich bij de betreffende bank om zich te legitimeren, alle vereiste bewijsstukken te overhandigen en het verdere bankspecifieke proces te bespreken. Tijdens de procedure bij de bank in kwestie komt vast te staan of de erfgenaam al dan niet daadwerkelijk recht op het betreffende tegoed heeft."

 

Bron: Bericht van Nederlandse Vereniging van Banken, 6 juli 2013

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief