Banner Uilhoorn & Fritse
 

'Fucking hoer' geen ontslag op staande voet

10-07-2013


De werknemer is ruim 10 jaar in dienst in de functie van medewerker expeditie orders.  De werkgever heeft de werknemer op staande voet ontslagen vanwege uitschelden van de leidinggevende. In kort geding oordeelt de rechter dat niet is vast komen te staan dat de werknemer de woorden 'fucking hoer' heeft gebruikt. Collega's hebben ontlastende verklaringen afgelegd, maar deze verklaringen bevatten veel tegenstrijdigheden. De kort geding rechter oordeelt dat als vast komt te staan dat deze woorden zijn gebruikt dit een ontslag op staande voet rechtvaardigt.

 

De rechter die in de bodemprocedure een oordeel moet geven is het niet eens met de werkgever dat het gebruik van deze woorden altijd - onder alle omstandigheden - een ontslag op staande voet rechtvaardigt. Niet uit het oog mag worden verloren dat het ontslag op staande voet de meest vergaande en ingrijpende maatregel is die ons ontslagrecht kent. Deze is alleen op zijn plaats als het gedrag van de werknemer in het concrete geval zo ernstig is, dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat hij de dienstbetrekking nog voortzet.

 

Bij het beoordelen van de ernst van de gestelde dringende reden moet rekening worden gehouden met alle van belang zijnde omstandigheden. Tot die omstandigheden behoort ook dat de onderlinge werkverhouding tussen werknemer en leidinggevende al maanden gespannen was.  Naar het oordeel van de rechter was, onder deze omstandigheden, het gegeven ontslag op staande voet geen proportionele sanctie ten opzichte van de verweten gedraging van de werknemer.

 

Van de leidinggevende mag worden verwacht dat zij tegen een stootje is opgewassen. De werkgever had in de gegeven omstandigheden, nadat zij zich op de situatie had beraden, met een minder zware sanctie kunnen en moeten volstaan. Als deze minder zware sanctie zou hebben geleid tot beëindiging van het dienstverband met de werknemer, zouden in elk geval de gevolgen voor hem minder ingrijpend zijn geweest dan in geval van een ontslag op staande voet. Bij een ontslag op staande voet bestaat er immers geen aanspraak op een WW-uitkering.

 

Tip: Bij een ontslag op staande voet moeten alle omstandigheden van het geval worden meegewogen.

 

Bron: Rechtbank Amsterdam, sector kanton, 6 september 2012, LJN: BX7330

 

Mark Uilhoorn

Uilhoorn & Fritse Advocaten

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief