Banner Uilhoorn & Fritse
 

"No cure, no pay" bij letselschade per 1 januari 2014

27-06-2013


ORDE GAAT RESULTAATGERELATEERDE BELONING ONDER VOORWAARDEN TOESTAAN

 

Advocaten zullen met ingang van volgend jaar bij wijze van experiment in letselschadezaken met hun cliënten resultaatsafhankelijke beloning mogen afspreken. Het college van afgevaardigden is akkoord met een verordening waarin dit experiment wordt geregeld. Op dit moment is het advocaten verboden om zo'n afspraak te maken. Met gedeeltelijke opheffing van het verbod wil de Orde gaan bekijken of op die manier meer rechtzoekenden hun recht kunnen halen.

 

Omdat er aan resultaatgerelateerde beloning ook nadelen zitten, is het noodzakelijk dat het experiment een aantal beperkingen kent. Zo is het alleen toegestaan in letselschadezaken, en is de beloning voor behaald resultaat (het winnen van de zaak) een hoger uurtarief en deelt de advocaat dus niet in een percentage van de opbrengst. Nieuw is dat de advocaat met de cliënt mag afspreken dat bij verlies van de zaak de cliënt niets betaalt (ook wel 'no cure no pay' genoemd). Ook geldt er een maximum voor de vergoeding, namelijk 25% van de opbrengst van de zaak voor de cliënt.

 

De Orde wil er voor waken dat er in de praktijk onredelijk hoge vergoedingen ontstaan. Voorkomen moet worden dat een advocaat zijn eigen belang voor dat van zijn cliënt laat gaan. Met de methode die nu is gekozen, is het risico daarop gering.

 

"Er is een kwetsbare cliëntengroep die aangewezen is op deze beloningsvorm. Die konden niet bij de advocatuur terecht en nu dus wel. Eigenlijk neemt de advocatuur hier gewoon zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid" aldus Jan Loorbach algemeen deken.

 

Vanwege die mogelijke risico's is het opheffen van het verbod al lang onderwerp van discussie. Nu is er dus ruimte gevonden voor een nauwkeurig gereguleerd experiment.

 

Het experiment gaat op 1 januari 2014 in en zal vijf jaar duren.

 

Bron: Persbericht Orde van Advocaten, 26 juni 2013.

 

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief