Banner Uilhoorn & Fritse
 

Geen hoger beroep na ontbinding zonder vergoeding

05-09-2011


 

De arbeidsovereenkomst van de werknemer is door de kantonrechter ontbonden zonder dat een vergoeding is toegekend. De werknemer stelt hoger beroep in omdat hij van mening is dat geen sprake was van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak. Uitgangspunt in de wet is echter dat van uitspraken van rechters in ontbindingszaken geen hoger beroep openstaat.

 

Appèlverbod

 

Werknemer is in hoger beroep - ook wel appèl genoemd - gegaan omdat vertrouwelijke e-mails die deel uitmaken van een rapport van de klachtencommissie volgens hem door de rechter in zijn oordeel zijn meegenomen. Dit rapport is laat in de procedure gebracht waardoor de werknemer zich niet inhoudelijk heeft kunnen verweren. Dat zou oneerlijk zijn en partijdig.

 

Het Hof Amsterdam heeft zich in eerste instantie beperkt tot de vraag of het appèlverbod zou kunnen worden doorbroken. Het hof stelt vast dat de kantonrechter zijn beslissing heeft gegrond op eemailberichten die al bij het verzoekschrift zijn ingediend zodat de kantonrechter daarover heeft kunnen oordelen. Dat deze e-mails ook deel uitmaken van het later ingediende rapport maakt dat niet anders. De werknemer heeft dus de mogelijkheid gehad om zich te verweren tegen de inhoud van de e-mails. Het Hof beslist dat er geen grond bestaat voor het doorbreken van het appèlverbod.

 

Bron: Gerechtshof Amsterdam d.d. 31-5-2011

 

Meer informatie: mr W.T.M. Uilhoorn, uilhoorn@uilhoorn-fritse.nl

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief