Banner Uilhoorn & Fritse
 

"Dik varken, schreeuw niet zo" reden voor ontslag?

24-06-2013


De werknemer is werkzaam als hulpmonteur rolluiken-zonwering. De werkgever spreekt zijn ongenoegen uit over verkeerd uitgevoerde werkzaamheden. De werknemer reageert daarop met "dik varken, schreeuw niet zo". Deze uitspraak is voor de werkgever onacceptabel waarop de werknemer op staande voet wordt ontslagen.

 

De werknemer heeft lamellen gezaagd en daarbij de verkeerde kleur lamellen gebruikt. Nadat hij dit heeft geconstateerd gaat hij naar zijn leidinggevende. Deze loopt achter de werknemer aan naar de werkplaats en spreekt onderweg op luide toon zijn ongenoegen uit. De werknemer reageert daarop met: "Dik varken, schreeuw niet zo". Voor de werkgever een reden om de werknemer op staande voet te ontslaan. Dit ontslag wordt schriftelijk bevestigd.

 

Belediging

De kantonrechter is in eerste instantie van oordeel dat een ontslag op staande voet niet is gerechtvaardigd. In hoger beroep deelt het hof dit oordeel. Het hof is met de kantonrechter van oordeel dat de bewoordingen van de werknemer absoluut geen pas geven en zelfs kunnen worden beschouwd als een grove belediging in de zin van artikel 7:678 lid 2 sub e BW. Maar gelet op de omstandigheden waaronder dat is gebeurd, dit geen dringende reden vormt voor een ontslag op staande voet.

 

Het is nu eenmaal niet te voorkomen dat een werknemer fouten maakt in de uitoefening van zijn werk en het is wel begrijpelijk maar uit oogpunt van goed werkgeverschap als werkgever niet juist om op luide toon het ongenoegen daarover te uiten wanneer de werknemer uit zichzelf zijn fout komt opbiechten. Door dat te doen heeft de werkgever zelf een ruziesfeer in het leven geroepen waarin de door haar gestelde escalatie kon ontstaan. Voorts acht het hof daarbij van belang dat niet is gesteld en ook niet is gebleken, dat bij dit incident anderen (klanten of personeel) aanwezig zijn geweest. De werkgever is van mening dat het ontslag op staande voet niet alleen gerechtvaardigd is vanwege de gebruikte woorden, maar ook vanwege eerdere werkweigering en missen van bekwaamheid en geschiktheid voor de functie.

 

Belang inhoud ontslagbrief

Het hof constateert dat in de ontslagbrief niets over werkweigering wordt vermeld, zodat daar geen rekening mee wordt gehouden. Ten aanzien van het gemis aan bekwaamheid en geschiktheid voor de functie is ook niets vermeld in de ontslagbrief. Het hof is bovendien van oordeel dat deze reden in dit geval ook geen dringende reden oplevert. Niet valt uit te sluiten dat een werknemer fouten maakt in de uitoefening van de functie. Dat betekent niet zonder meer dat de werknemer in ernstige mate de geschiktheid of de bekwaamheid mist voor de functie. 

 

Tip: Bij een ontslag op staande voet is het belangrijk om een goed geformuleerde ontslagbrief op te stellen.

 

Bron: Hof Den Bosch, 11 juni 2013, LJN: CA3072.

 

Mark Uilhoorn

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief