Banner Uilhoorn & Fritse
 

Tijdelijk voor maximaal 3 maanden gratis berekening dagloon voor eigenrisicodragers Ziektewet

05-06-2013


Tijdelijk voor maximaal 3 maanden gratis berekening dagloon voor eigenrisicodragers Ziektewet

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewetuitkering van uw werknemers dan kunt u in periode van 1 juni tot 1 september 2013 uw Ziektewetuitkering kosteloos laten berekenen door het UWV.

Dit is een tijdelijke tegemoetkoming omdat werkgevers niet veel tijd hebben gehad zich voor te bereiden op het gewijzigde ‘ Dagloonbesluit werknemersverzekeringen’ dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gepubliceerd en dat ingaat per 1 juni 2013. 

 

Met het gewijzigde dagloonbesluit worden WW- en ZW - uitkeringen anders berekend. Voorheen werd de uitkering berekend op basis van het gemiddelde loon van alle dienstbetrekkingen in het afgelopen jaar, voortaan wordt gekeken naar het salaris uit de laatste dienstbetrekking. Het UWV stelt het dagloon vast op basis van gegevens uit de polisadministratie. Hiermee kan UWV op een eenvoudigere manier het loon voor de uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen vaststellen. Bovendien sluit de uitkering zo beter aan op het salaris dat de werknemer verliest. 

 

Als eigenrisicodrager stelt u zelf de hoogte van de Ziektewetuitkering vast en bent u verantwoordelijk voor de berekening. U kunt er ook voor kiezen dit tegen betaling te laten doen door het UWV. Werkgevers die ervoor kiezen eigen risico te dragen voor de Ziektewet betalen zelf de ZW-uitkering en hoeven minder premie te betalen. In de ZW komen werknemers met een (tijdelijk) contract, van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, waaronder ook uitzendkrachten. Als zij ziek worden is de werkgever die eigenrisicodrager is, ook zélf verantwoordelijk voor de re-integratie naar nieuw werk. 

De gratis dagloonberekening kunt u bij het UWV aanvragen met het formulier “Beoordeling hoogte Ziektewetuitkerin ERD’. Het berekenen is alleen gratis als het gaat om daglonen die volgens de nieuwe regels berekend moeten worden. Anders zijn er wel kosten aan verbonden.

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief