Banner Uilhoorn & Fritse
 

Het UWV berekent, de belastingdienst stelt vast en de werkgever controleert!

29-05-2013


 Het UWV berekent, de belastingdienst stelt vast en de werkgever controleert!

 

Controle van de door het UWV gebruikte gegevens voor het berekenen van de premies ZW-flex en WGA-flex levert u als werkgever een flinke kostenbesparing op.

 

Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava) ingevoerd. Vangnetters zijn ex-werknemers die bij ziekte geen recht hebben op loondoorbetaling van hun werkgever. Het betreft zieke WW'ers, zieke uitzendkrachten en zieke werknemers met een contract voor bepaalde tijd dat is aflopen tijdens de ziekteperiode.

 

Op dit moment betaalt u een gedifferentieerde premie WGA voor werknemers met een vast dienstverband (WGA-vast). Een groot deel van de WGA-uitkeringen wordt bekostigd vanuit de Werkhervattingskas (Whk). Door modernisering van de Ziektewet bestaat vanaf premiejaar 2014 de gedifferentieerde premie Whk uit:

·       gedifferentieerde premie WGA-vast;

·       gedifferentieerde premie WAG-flex;

·       gedifferentieerde premie ZW-flex.

Dit betekent voor u als werkgever dat u vanaf 2014 ook gedifferentieerde premie gaat betalen voor werknemers met een tijdelijk dienstverband. Het gaat dan om de ZW- en WGA-uitkeringen die in 2012 aan werknemers zijn toegekend. In de periode mei tot september 2013 wordt u door het UWV geïnformeerd over de toekenningsbeslissingen uit 2012 en 2013. Als belanghebbende bij dergelijke toekenningsbeslissingen kunt u alsnog tegen deze beslissingen bezwaar maken. Het maken van bezwaar is zinvol omdat op grond van deze toekenningen de Belastingdienst de gedifferentieerde ZW-flex en de WGA-flex zal vaststellen.

De Belastingdienst zal u in het najaar informeren over uw gedifferentieerde premie ZW en WGA. Deze gegevens zijn gebaseerd op de zogenaamde instroomlijst. Omdat de gedifferentieerde premie uit meerdere onderdelen bestaat, kunt u tegen ieder onderdeel van de premie bezwaar maken. Dit doet u bij de Belastingdienst.

Het is van belang dat u de instroomlijst nauwkeurig controleert op fouten. Op het moment dat u fouten vaststelt kunt u als belanghebbende bezwaar maken tegen de beslissingen van het UWV tot het toekennen van een ZW-uitkering aan een ex-werknemer. Fouten kunnen ontstaan omdat de ex-werknemer een arbeidsongeschiktheidsverleden bij een andere werkgever heeft, de ex-werknemer inmiddels overleden is, u een regresrecht heeft  op een derde die aansprakelijk is voor de ziekte van uw werknemer, de ex-werknemer een IVA-uitkering ontvangt of dat de ex-werknemer  u in het geheel niet bekend is.

 

Controleer uw personeelsgegevens

Het is van belang dat u op grond van uw personeelsgegevens vaststelt welke ex-werknemers vanaf 1 januari 2010 ziek uit dienst zijn getreden. Voor de WGA-flex begint het risicotijdvak per 1 januari 2010 te lopen omdat deze ex-werknemers vanaf 1 januari 2012 in de WGA terecht zijn gekomen. De ex-werknemers die in 2012 ziek uit dienst zijn getreden bepalen de hoogte van  de gedifferentieerde premie ZW-flex voor 2014.

 

Een goede controle kan een fikse besparing op uw totale personeelskosten betekenen. Wij kunnen u daarbij adviseren en vanzelfsprekend beschikken wij over de deskundigheid om namens u bezwaar te maken tegen de door het UWV en/of de Belastingdienst genomen beslissingen.

 

Conny Fritse

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief