Banner Uilhoorn & Fritse
 

"no cure, no pay"

18-04-2013


De advocaat kan bij een juridische overwinning alleen het aantal uren tegen een uurtarief in rekening brengen verhoogd met een succespercentage. Bij verlies betaalt de klant niets. Dit voorstel is dan verschillend met het oorspronkelijke uitgangspunt van ´no cure, no pay´ omdat bij het bereiken van een succesvol resultaat  een uurtarief met ´succesfee´ wordt gehanteerd en niet een vaste bedrag of een bepaald percentage van het behaalde resultaat.

 

Voordeel van de 'no cure, no pay'-methode zou zijn dat ook voor personen en ondernemers zonder voldoende financiële middelen toegang tot het recht bestaat. Een nadeel van de oorspronkelijke ´no cure, no pay´ methode  zou kunnen zijn dat de advocaat er belang bij heeft dat in een vroeg stadium met een eventuele schikking akkoord wordt gegaan en dus niet het maximale resultaat voor de klant wordt behaald. Dit omdat meer uren maken niet per se tot een beter resultaat leidt en dus voor de advocaat ook niet tot een hoger bedrag voor verrichte werkzaamheden.

 

Uurtje-factuurtje

Veel advocatenkantoren hanteren uitsluitend het zogeheten uurtje-factuurtje model. De uurtarieven bewegen zich volgens de Orde van Advocaten tussen EUR 125,00 en EUR 500,00. In de media valt te lezen dat mede vanwege de economische crisis er bij rechtzoekenden vraag is naar alternatieven. Hierbij kan gedacht worden aan: een incassotarief, vast bedrag, abonnement, of een laag uurtarief bij uitblijven van een positief resultaat en een hoger uurtarief bij een positief resultaat.

 

Vaste bedragen

Overigens zijn de eerder genoemde alternatieven, met uitzondering van 'no cure, no pay', bij Uilhoorn & Fritse Advocaten altijd al mogelijk geweest en worden dergelijke afspraken ook daadwerkelijk gemaakt. Voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan bijvoorbeeld de afspraak worden gemaakt om éénmalig EUR 205,00 (te vermeerderen met BTW) te rekenen. Regelmatig spreken wij een vast bedrag af voor het opstellen van een verzoekschrift of het voeren van verweer in een ontbindingsprocedure. Na bestudering van de stukken wordt door ons een voorstel voor het overeen te komen bedrag gedaan. Bent u geïnteresseerd dan informeren wij u graag nader.

 

Heeft u liever het nog veel gebruikte uurtje-factuurtje dan leveren wij - gezien onze kennis en ervaring - onze diensten in vergelijking met andere juridische dienstverleners tegen een scherpe, concurrerende prijs van EUR 205,00 (exclusief 21 % BTW en verschotten) per uur.

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u per e-mail of telefonisch contact met ons opnemen, tel.: 078-6392060

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief