Banner Uilhoorn & Fritse
 

Wetsvoorstel maximering ontslagvergoeding ingetrokken.

28-03-2013


Bij brief van 15 februari 2013 heeft minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de Tweede Kamer geïnformeerd dat is ingetrokken het voorstel tot wijziging van art. 7:685 BW in verband met het limiteren van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Dit wetsvoorstel dateert alweer van februari 2009 en zag op limitering van de vergoeding voor personen met een jaarsalaris van EUR 75.000,00 of hoger. In die gevallen zou de ontslagvergoeding niet meer mogen bedragen dan het jaarsalaris.

 

Het is wachten op een nieuw wetsvoorstel maximering ontslagvergoeding naar aanleiding van het regeerakkoord van 29 oktober 2012. In het regeerakkoord is het uitgangspunt verschillend van het ingetrokken wetsvoorstel, namelijk een ontslagvergoeding van maximaal een half maandsalaris per dienstjaar, met een grens van EUR 75.000,00.

 

Overigens is nog aanhangig het op 7 november 2011 door (het toenmalige) D66 Tweede Kamerlid Ko┼čer Kaya ingediende wetsvoorstel om het ontslagrecht te hervormen (TK 2011-2012, 33 072, nr 2).

 

Inmiddels is per 1 januari 2013 in werking getreden de Wet normering topinkomens (Wet normering van bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT)). Deze wet bepaalt o.a. een maximum salaris voor bestuurders werkzaam bij publieke en semi-publieke organisaties; maximaal 130 % van het brutosalaris van een minister (ten onrechte in de volksmond de Balkenendenorm genoemd) . Bestuurders en hoogste leidinggevenden bij instellingen als het onderwijs, de publieke omroep, drinkwaterbedrijven, zorginstellingen en woningbouwcorporaties mogen maximaal een ontslagvergoeding van EUR 75.000,00 worden uitgekeerd.

 

Bron: TK 2012-2013, 31 862, nr. 19.

 

Mark Uilhoorn, Uilhoorn & Fritse Advocaten

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief