Banner Uilhoorn & Fritse
 

Organisatie moet zich aanpassen aan re-integrerende werknemer

01-02-2013


Een docent valt vanwege stress uit bij zijn werkgever en kan volgens werkgever en werknemer niet meer re-integreren in de oude functie. Een andere functie binnen de organisatie is volgens de werkgever niet aan de orde zodat de werknemer een outplacementtraject naar een andere functie wordt aangeboden.

 

Bij wijze van re-integratie gaat de werknemer aan de slag voor een klas met kinderen met PDD-Nos en ADHD. Het ontslag dat daarop na twee jaar volgt is volgens de rechter kennelijk onredelijk. De werkgever heeft niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldaan.

 

De docent is in dienst vanaf 1 augustus 1978 op een agrarisch opleidingscentrum en valt vanwege spanningsklachten begin jaren 90 regelmatig uit. Na het verminderen van de arbeidsomvang gaat het enige jaren goed. Vanaf 2000 valt de werknemer wederom herhaaldelijk uit vanwege spanningsklachten. Uiteindelijk is de werknemer in 2004 volledig uitgevallen wegens ziekte. De werkgever beëindigt de arbeidsovereenkomst. De werknemer is van mening dat de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht.

 

Breed inzetbaar

De arbeidsdeskundige meent dat voor de werknemer alleen een duurzame oplossing valt te bereiken met een overzichtelijk takenpakket. Terugkeer naar de eigen functie zien werkgever en werknemer niet zitten. Afgesproken wordt dat de werkgever kijkt naar de mogelijkheid van een andere passende functie binnen en buiten de organisatie. Uiteindelijk wil de werkgever zich alleen nog inspannen voor outplacement naar een functie buiten de organisatie, gedurende twee jaar gevolgd door ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werkgever stelt dat zij één type docent kent die breed inzetbaar moet zijn, en bouwt geen organisatie om mensen heen.

 

Geen uitzicht op herstel in oude functie

De werknemer gaat op arbeidstherapeutische basis aan de slag in een bestaande functie binnen de eigen organisatie. Vervolgens gaat bij wijze van re-integratie de werknemer aan de slag op een andere school voor een klas met kinderen met PDD-Nos en ADHD. De arbeidsovereenkomst wordt na een procedure bij het College van Beroep BVE per 1 februari 2007 opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zonder reëel uitzicht op herstel voor de oude functie.

 

Organisatie aanpassen

Het Hof Leeuwarden is van oordeel dat de opzegging kennelijk onredelijk is. Uit het door het UWV toekennen van een WIA-uitkering en het oordeel dat er een grond was voor het niet aanbieden van een passende functie, mag de werkgever niet opmaken dat zij aan haar re-integratieverplichtingen heeft voldaan. Van de werkgever kan verlangd worden dat naast de aanpassing van de arbeidsverdeling ook de arbeidsorganisatie wordt aangepast, door onderdelen van de functie anders in te richten.

 

In dit geval is destijds het competentiegerichte onderwijs dat werd ingevoerd de docent teveel geworden. De werkgever had ervan uit moeten gaan dat niet iedereen een dergelijke verandering goed aankan en had daar de organisatie op aan moeten passen. Daarnaast heeft de werkgever weinig empathie getoond door de werknemer voor een klas met kinderen met PDD-Nos en ADHD te zetten. De schade voor de werknemer wordt bepaald op EUR 72.170,00 (bruto).

 

Bron: HR 18 januari 2013, LJN: BY2586

 

Dit artikel van Mark Uilhoorn, Uilhoorn & Fritse Advocaten verscheen op 30 januari 2013 bij HR Praktijk  

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief