Banner Uilhoorn & Fritse
 

Na weigering verlof niet verschijnen op het werk reden voor ontslag?

04-02-2013


Hoofdregel is dat de werkgever de vakantie van de werknemer vaststelt overeenkomstig de wensen van de werknemer. Tenzij de werkgever gewichtige redenen heeft om zich daar tegen te verzetten.

 

Is er een vakantieregeling (cao of een regeling die in de arbeidsovereenkomst is geïncorporeerd) waarin staat dat op bepaalde dagen de werknemer vakantie heeft (bv. bedrijfssluiting tijdens bouwvakantie) dan kan de werknemer zijn vakantie niet afdwingen. Desondanks zal de werknemer waarschijnlijk nog wel een overschot(je) hebben aan vakantiedagen, die conform zijn wens toegestaan kunnen worden.

 

Van gewichtige redenen voor de werkgever is sprake als het inwilligen van het verzoek om vakantie, tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt. De omstandigheden bepalen of daar sprake van is.

 

Andere hoofdregel is: geen arbeid, geen loon.

 

Ongeoorloofde afwezigheid is - afhankelijk van de omstandigheden - niet direct een reden voor ontslag. In ieder geval zou de werknemer na ongeoorloofde afwezigheid opgeroepen kunnen worden om op het werk te verschijnen, waarbij hij tegelijkertijd wordt gewaarschuwd dat het niet gevolg geven aan de oproep het einde van de arbeidsovereenkomst tot gevolg zal hebben.

 

Regelmatig te laat op het werk verschijnen, terwijl er ook regelmatig is gewaarschuwd, kan bij een volgende 'werkweigering' reden zijn om tot een ontslag op staande voet over te gaan. De reden voor afwezigheid kan een belangrijke rol spelen in de afweging.

 

Mark Uilhoorn, Uilhoorn & Fritse Advocaten

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief