Banner Uilhoorn & Fritse
 

Kennis

Praktijkbijeenkomsten

Nieuwe ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden uit het arbeidsrecht en het ontslagrecht koppelen wij regelmatig terug voor uw dagelijkse praktijk waardoor u nog beter in staat bent uitvoering te geven aan uw personeelsbeleid. Wij organiseren praktijkbijeenkomsten omdat dit hét middel bij uitstek is om effectiviteit en toepasbaarheid van het geleerde te waarborgen.

 

Wij bieden u zo de mogelijkheid zich te verdiepen in een specifiek onderwerp. De praktijkbijeenkomsten bieden veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen, discussie en voor vragen.

 

Mogelijke onderwerpen zijn o.a.:

 • Arbeidsongeschiktheid en arbeidsconflict
 • Privacy (internetgebruik, cameratoezicht, aanstellingskeuring)
 • Alcohol, drugs, liefde op de werkvloer en ontslag
 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden en functies
 • Werkgeversaansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen
 • Arbeidsovereenkomstenrecht
 • Ontslag in de praktijk
 • Aansprakelijkheids-, en risicobeheer bij ziekteverzuim en reïntegratie
 • Het houden van functioneringsgesprekken en slecht nieuwsgesprekken

Uiteraard is het mogelijk om voor deskundigheidsbevordering op het vlak van arbeidsrecht en ontslagrecht binnen uw onderneming of instelling een praktijkbijeenkomst op maat te geven.

 

Voor meer informatie: tel. 078-6392060 of info@uilhoorn-fritse.nl.


Overige diensten

Reorganisatie en het opstellen van een Sociaal Plan

Op het moment dat u het besluit moet nemen om te gaan reorganiseren binnen uw bedrijf met als gevolg het gedwongen afvloeien van personeel komt er veel op u af. Er zijn veel zaken waar u rekening mee moet houden zoals:

 • Een tijdpad vaststellen waarbinnen een reorganisatie wordt gerealiseerd;
 • Een budget vaststellen om het sociaal plan te financieren;
 • Categorieën werknemers in functie en leeftijd van elkaar onderscheiden;
 • Relevante wet- en regelgeving dat van toepassing is;
 • De verschillende partijen die betrokken zijn in kaart brengen;
 • Welke maatregelen worden in het sociaal plan opgenomen.

Het is een vrij intensief traject dat u op een juiste wijze moet bewandelen om te voorkomen dat uw voorgenomen reorganisatie anders uitpakt dan voorzien met name dat de voorgenomen ontslagen niet worden gerealiseerd.

 

Met onze deskundigheid kunnen wij u hierin begeleiden met behulp van een te volgen stappenplan. Dit maakt het traject voor u als werkgever overzichtelijk om zo uw doelen te kunnen realiseren.

 

Wilt u gebruik maken van expertise neem dan met ons contact op. Wij willen u graag informeren op welke wijze wij u in een reorganisatietraject kunnen begeleiden.

 

Legal scan

De wet- en regelgeving in het arbeidsrecht en het ontslagrecht wordt als complex en onoverzichtelijk ervaren en is bovendien continue aan verandering onderhevig. Veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor de binnen de onderneming gebruikte reglementen, arbeidsovereenkomsten, protocollen voor e-mail- en internetgebruik, autoregeling, ziekteverzuimbeleid, en mogelijkheden voor reorganisatie of ontslag. Met behulp van een legal scan kunnen wij risico's inventariseren en met voorstellen voor te treffen maatregelen komen. Uiteraard streven wij een oplossingsgerichte aanpak na.

 

Inhouse lawyer

In het geval u te maken hebt met tijdelijke behoefte aan ondersteuning van de directie of de afdeling P&O binnen uw onderneming of instelling dan kunt u per dagdeel van onze diensten gebruik maken tegen een aantrekkelijk tarief. Conny Fritse heeft een achtergrond op het gebied van P&O en is uitstekend in staat om u bij te staan. Zij heeft de bijzondere positie van een P&O'er binnen een onderneming zelf ervaren.

 

Hebt u vragen over de door ons aangeboden dienstverlening laat het ons dan weten (tel.: 078-6392060 of info@uilhoorn-fritse.nl).

 

 

 • Gij zult geen zieken ontslaan. Ontslagverzoek wegens ziekte zal voor de rechter geen stand houden.


  Artikel van Conny Fritse in: "ArboRendement" 2012-8

Nieuws »

Blauwe vinkjes op de werkvloer: de reikwijdte van privacy

Een bericht sturen via WhatsApp op het werk is iets...

19-01-2018

Lees meer »

Bagatel delict: meenemen vier plantjes van tuincentrum ontslag op staande voet of persoonlijke omstandigheden?

Een werknemer in dienst op grond van de Wet Sociale Werkvoorzieningen (WSW)...

19-11-2017

Lees meer »

Sinterklaas: 'sexy meisjes' #metoo

Het grootste kinderfeest vindt nog steeds plaats op 5 december. Los van...

10-11-2017

Lees meer »
Bekijk het nieuwsarchief

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief